УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна /  Чотири десятиліття розробок
RSS

Чотири десятиліття розробок

Tuesday, 15 February 2022 06:35 Обертюх М. Р.

В лютому 2022 року знаменна для багатьох науковців університету дата – 40-річчя заснування відділу обчислювальних систем в СКТБ «Модуль» за наказом ректора Вінницького політехнічного інституту д.т.н., професора Кузьміна Івана Васильовича від 02.02.1982 року. Відділ створено на базі науково-дослідної частини кафедри обчислювальної техніки, завідувачем якої тоді був д.т.н., професор Стахов Олексій Петрович.

В той же час на СКТБ «Модуль» створювались відділи інших провідних кафедр ВПІ, конструкторський та технологічний відділи, металообробні і слюсарні цехи, ділянка друкованих плат, радіомонтажна ділянка, сектор мікроелектроніки, випробувальна ділянка. Ця інфраструктура тривалий час забезпечувала поєднання кафедральної науки з інженерними розробками й впровадженнями в промисловість і оборону країни. Практично вся тематика була госпдоговірною, або ж контрагентською - з крупними підприємствами чи з іншими науково-дослідними інститутами.

Метою відділу, який очолив к.т.н. В’ячеслав Моісеєв, стали прикладні дослідження й розробки систем з використанням кодів Фібоначчі та «золотого перерізу», унікального наукового напрямку, започаткованого професором Олексієм Стаховим та його учнями. Молоді науковці, викладачі кафедри ОТ к.т.н. Олексій Азаров та к.т.н. Володимир Лужецький підтримували зв’язок з розробниками відділу та курували напрямки досліджень аналого-цифрових та цифрових пристроїв. Було створено чотири науково-технічних сектори, які очолили Валерій Марценюк, Віктор Стейскал, Валерій Замчевський, Олександр Черняк – усі вони згодом захистили кандидатські дисертації за своїми напрямками.

f1

Фото 1 - 1982-84 роки «Все тільки розпочиналось». Куратор розробки цифрових пристроїв Лужецький Володимир Андрійович, завідувач відділом Моісеєв В’ячеслав Іванович, завідувач сектором Стейскал Віктор Ярославович, інженер Маслєннікова Надія Олександрівна. Науковий керівник Стахов Олексій Петрович, куратор розробки аналого-цифрових пристроїв Азаров Олексій Дмитрович.

                        З часом відділ обчислювальних систем за своїм кадровим і науково-технічним потенціалом став одним з основних в СКТБ «Модуль», директором якого 1986-1989 роках є Олексій Стахов, а заступником з науки – Володимир Лужецький. На базі відділу в 1987 році створюються три нові – НТО-110, 210, 310, що ведуть окремі напрямки розробок. В рамках великої за обсягами НДР «Лаванда» були створені гібридні інтегральні аналогові мікросхеми та високоточні самокориговані АЦП та ЦАП на їх основі (НТО-210), цифрові мікросхеми для Фібоначчі-комп’ютерів і систем обробки, відображення та передавання даних (НТО-110,310).

В цей час активні наукові розробки ведуть завідувачі секторами Олександр Романюк (к.т.н. - 1988 р., д.т.н. - 2008 р.), Валерій Замчевський (к.т.н. – 1988 р.), Леонід Крупельницький (к.т.н. - 1994 р.), Олег Білоконь, Петро Козлюк, молоді науковці - аспіранти Володимир Майстришин (народний депутат України 4-го скликання), Олена Коваленко (к.т.н. з 1997 р.) Сергій Захарченко (к.т.н. з 1997 р.). Докторські дисертації з результативними провадженнями цього часу захищають Олексій Азаров (д.т.н. з 1995 р.), Володимир Лужецький (д.т.н. з 2003 р.).

Однак, «дев’яності роки» складно позначились на перспективах наукового напрямку, на долях людей та колективу. Професор Олексій Петрович Стахов в 1996 році покидає інститут, а згодом - і Україну, їде до Канади, де до своїх останніх днів 2021 року успішно розвиває теорію «Математики гармонії» (https://periodicals.karazin.ua/cscs/article/view/6222 ).

Директором СКТБ «Модуль» в 1989 році стає В’ячеслав Моісеєв, який разом з Віктором Стейскалом, Леонідом Крупельницьким та всім колективом активно шукають нові напрями розробок. Одним з вдалих застосувань високоточних АЦП і ЦАП виявились вимірювання й цифрова обробка аудіосигналів в галузі телерадіомовлення. Тут згодилась злагоджена робота двох десятків розробників, досвід попередньої колективної роботи над складною тематикою. Розпочали з високоточних вимірювань параметрів каналів і трактів звукового мовлення. Згодом розробили цифрові телефонні інтерфейси, супутникову систему точного часу, матричні відео аудіо комутатори, багатоканальні автоматичні регуляторі рівня звукових сигналів для кабельного телебачення, комп’ютерні моніторингові та рекламні системи (Таблиця 1).

Було створено унікальні для України аналого-цифрові системи. Серед них - 5-канальні системи заміни зарубіжної реклами для кабельного ТБ «Алігатор-5+» (краща вітчизна розробка у сфері кабельного, супутникового ТВ та широкосмугових послуг – виставка EEBC-2005), система офіційного телерадіомоніторингу для багатоканального приймання, запису, зберігання та автоматизованого аналізу змісту телерадіопрограм (моніторинговий центр Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення).

f2

Фото 2 – Завідувач відділом обчислювальних систем, НТО-210, директор СКТБ «Модуль» (1982-1994 рр.) Моісеєв В’ячеслав Іванович. Завідувач сектором (1982-1989 рр.), відділом (1989-2015) Стейскал Віктор Ярославович. Завідувач сектором (1989-2015), завідувач НТЦ «АЦ-системи» (2015-2022 рр.) Крупельницький Леонід Віталійович.

Основою усіх досягнень інженерів, науковців, які всі ці 40 років досліджували, експериментували, моделювали, виготовляли, впроваджували - була і є висока самовіддача, порядність, відчуття колективізму. Багато зі співробітників, хоч і не всі, потрапили на світлини в цій статті. Молоді й усміхнені, з вірою у свою справу. На жаль, через виснажливу роботу, самовіддачу, небайдужість до життєвих негараздів передчасно покинув нас Віктор Ярославович Стейскал (1958-2019 рр.) - автор багатьох наукових та інженерних рішень, успішний організатор і лідер колективу.

В теперішній час, з 2014 року дослідження та розробки за науковою тематикою продовжуються там, де вони і розпочались 40 років назад – на кафедрі обчислювальної техніки, підрозділом якої тепер є науково-технічний центр «Аналого-цифрові системи" - завідувач якого є к.т.н., доцент Крупельницький Л.В., а науковим керівником – д.т.н., професор Азаров О.Д.  Продовжують працювати над науково-дослідною тематикою співробітники відділу с.н.с. Ольга Тарасова, інженери Володимир Червяков, Людмила Люта. Значна частина вимірювальних приладів, наукового обладнання розміщена в відремонтованій лабораторії 2114.
За останні 5 років виконано 15 госпдоговірних і грантових тематик , 4 великі за обсягом бюджетних НДР
(http://ot.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=838&Itemid=106&lang=uk).
З розробками НТЦ «АЦ-системи» можна детально ознайомитись у електронному каталозі
http://ot.vntu.edu.ua/images/documents/katalogazs-ukr.pdf

f3
Фото 3 – «На виставках» 2005 рік: Позняк Дмитро Юрійович, Білоконь Олег Анатолійович, Крупельницький Леонід Віталійович, Васильєва Тетяна Миколаївна, Люта Людмила Іванівна, Стейскал Віктор Ярославович, 2021 рік: Гапоянц Володимир Геворкович, Вовк Костянтин Миколайович.

f4

Фото 4 - «У відрядженнях: Петергоф-1987, Ялта-2008, Кишинів 2010»: Крупельницький Леонід Віталійович, Левачкова Ірина Сергіївна, Васильєва Тетяна Миколаївна, Позняк Дмитро Юрійович, Стейскал Віктор Ярославович.


Таблиця 1 - Основні розробки.

f9

f5

Фото 5 - 1983-1985 роки. «З перших світлин на відпочинку»: Примаченко Валентина Олександрівна, Маслєннікова Надія Олександрівна ,Черняк Олександр Іванович, Шушляпін Сергій Михайлович, Бондар Володимир Васильович, Борзик Володимир , Ключніков Володимир Петрович, Ковтун Віктор Степанович, Титов Сергій Леонідович, Собчук Людмила Станіславівна, Васильєва Тетяна Миколаївна, Марценюк Валерій Пантелеймонович, Ужвак Юрій Миколайович.

f6

Фото 6 - 1984-1986роки. «Першотравень»: Фролов Геннадій Федорович, …, Білоконь Олег Анатолійович, Плиненко Петро (внизу), Моісеєв В’ячеслав Іванович, Сметана Анатолій Валентинович, Золотарьов Сергій Іванович, Рафалюк Олександр Євгенович, Волков Валерій Петрович, Конючевський Олег.

f7

Фото 7 – 1989-1992рік. Верхній ряд: Стейскал Віктор Ярославович, Білоконь Олег Анатолійович, Герштун Тетяна Олексіівна, Багдасарян Володимир Миколаївич, Скалозуб Віктор Васильович, Крупельницький Леонід Віталійович , Бабарига Олександр Володимирович, Шнайдер Артур Володимирович, Марченко Євгеній Михайлович, Голубев Олександр Петрович, Лисюк Віктор Володимирович, Душко Олег Григорович, Власюк Ірина Петрівна, Качер Ганна Йосипівна, Васильєва Тетяна Миколаївна, Майстришин Володимир Якович, Масленнікова Надія Олександрівна, Станіславська Олена Олександрівна, Коваль Олег Віталійович.

f8

Фото 8 – 2008 рік. Верхній ряд: Позняк Дмитро Юрійович, Білоконь Олег Анатолійович, Черв’яков Володимир Вікторович, Васильєва Тетяна Миколаївна, Круківська Надія Афанасіївна, Качер Ганна Йосипівна, Коваленко Олена Олексіївна, Стейскал Віктор Ярославович (50) , Прибила Юрій Михайлович, Пилипчак Валерій Іванович, Волков Валерій Петрович.  Нижній ряд: Бабарига Олександр Володимирович, Васильська Анжела Миколаївна з Настею, Люта Людмила Іванівна, Крупельницький Леонід Віталійович.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2022. Department of Computer Engineering.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".