Головна /  Навчальна інформація /  Заочна форма
RSS

Організація навчального процесу студентів заочної форми навчання на ІнІТКІ

 1. Заочне навчання організовують відповідно до робочого навчального плану для даного напряму (спеціальності) та графіку навчального процесу, затверджених у встановленому порядку.

 2. Графік навчального процесу складають на поточний навчальний рік для напрямів підготовки (спеціальностей) на підставі робочих навчальних планів. Графік навчального процесу встановлює кількість сесій і термін їх проведення, рекомендовані дати проведення міжсесійних аудиторних занять, перелік навчальних дисциплін та їх обсяг, кількість контрольних робіт та індивідуальних завдань, форми семестрового контролю і державної атестації та терміни їх проведення, граничні терміни ліквідації академічних заборгованостей.

 3. Навчальний процес на заочному навчанні включає аудиторні заняття і самостійну роботу студента. Аудиторні заняття - лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття проводять викладачі відповідних кафедр за розкладом під час сесій та у міжсесійний період.

 4. Для заочного навчання графіком навчального процесу встановлюють три сесії: установчу (восени) та дві лабораторно-екзаменаційні (зимою та весною). Сумарна тривалість сесій та міжсесійних аудиторних занять на навчальний рік відповідає обсягу регламентованих законодавством додаткових відпусток і складає 30 календарних днів оплачуваної відпустки щорічно на перших двох курсах та 40 календарних днів оплачуваної відпустки щорічно на третьому і наступних курсах, а також до 15 днів додаткової відпустки щорічно без збереження зарплати.

 5. На сесію студенти прибувають відповідно до графіка навчального процесу, одержавши повідомлення або довідку-виклик встановленої форми не пізніше, ніж за тиждень до сесії. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які не мають академічних заборгованостей (або академічних розходжень) за попередній курс. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації із зазначенням номера та дати видачі. Повторні довідки-виклики на сесії відповідного семестру не видаються.

 6. Довідку-виклик для оформлення додаткової оплачуваної відпустки за місцем роботи на час лабораторно-екзаменаційної сесії отримують встигаючі студенти за умови подачі в деканат у поточному навчальному році довідки з місця роботи. Довідку про участь студента у сесії (міжсесійних заняттях) деканат візує за інформацією з журналу обліку відвідування занять та залікової книжки студента.

 7. Староста групи веде журнал обліку відвідування студентами аудиторних занять, який отримує в деканаті перед сесіями (міжсесійними заняттями) і здає в деканат після їх завершення. В журналі обліку староста групи фіксує відсутніх на занятті, записує тему заняття і подає журнал на підпис викладачеві, який проводить заняття. Пропущені лабораторні заняття студент має відпрацювати в період до наступної сесії по узгодженню з викладачем, який викладає відповідний предмет.

 8. За наявності поважних причин студентам ЗН наказом по університету може бути встановлений індивідуальний графік складання заліків і екзаменів.

 9. Питання про перезарахування результатів раніше складених контролів знань з дисциплін навчального плану поточного навчального року деканат вирішує за заявою студента, поданою під час настановної сесії. Умовами перезарахування є ідентичність назви, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форми підсумкового контролю. В інших випадках студент вивчає дану дисципліну на загальних підставах.
  Після успішного завершення лабораторно-екзаменаційної сесії, а також після повного виконання навчального плану за поточний навчальний рік (семестр) студент зобов’язаний завізувати залікову книжку в деканаті.

 10. До складання державних іспитів та захисту дипломних проектів (кваліфікаційних робіт) наказом по університету допускають студентів, які успішно завершили теоретичне навчання на відповідному рівні підготовки (атестовані з усіх дисциплін навчального плану) і подали в деканат повністю оформлені залікові книжки.

 11. Студентів, які за результатами сесії мають академічні заборгованості з дисциплін і не підлягають відрахуванню з університету, деканат включає у відомості для перескладання іспитів і заліків (семестрового контролю знань) і встановлює терміни їх чинності.

 12. Студенти, які за результатами семестрового контролю мають академічні заборгованості з трьох екзаменів і більше, або отримали оцінку “незадовільно” на комісії чи не ліквідували академічні заборгованості у встановлені граничні терміни і не залишені на повторне навчання підлягають відрахуванню з університету за академічну неуспішність. Студент, якого відраховують з університету, отримує академічну довідку встановленого зразка.

HotLog StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2018. Кафедра обчислювальної техніки.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".