УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна /  Science Work
RSS

Наукова робота кафедри

Наукові напрямки кафедри

На кафедрі ОТ сформувався значний потенціал науковців, до складу якого входить 2 доктора наук і 16 кандидатів наук.

Науково-дослідна робота здійснюється в рамках:

Наукова школа професора Азарова О.Д.

Загальний напрям

Створення нових інформаційних, арифметичних і схемотехнічних основ відмовостійких обчислювальних, вимірювальних та інформаційно-реєструючих комплексів на основі позиційих систем числення з ваговою надлишковістю.

Дослідження у цьому напряму здійснюються в рамках діяльності науково-дослідної лабораторії відмовостійких обчислювальних і керуючих систем НАН України та МОН України, яку було створено у липні 1989 р. відповідно до спільного наказу АН УРСР та МВССО УРСР №356/184 від 14.07.1989 р. Ця лабораторія є спільною науково-дослідною лабораторією Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, кафедри обчислювальної техніки ВНТУ та науково-технічного центру “Аналого-цифрові системи” ВНТУ.

Напрямки досліджень:

 • Д.т.н., професор Мартинюк Т.Б. - «Програмні методи та засоби обробки, аналізу та розпізнавання з використанням нейротехнологій для інтелектуальних систем»;
 • к.т.н., доцент Крупельницький Л.В. – «Самокореговані АЦ-системи вимірювання та аналізу аудіо-відео сигналів. Спеціалізоване телерадіообладнання»;
 • к.т.н., доцент Захарченко С.М. – «Конденсаторні АЦ-перетворювачі з ваговою надлишковістю»;
 • к.т.н., доцент Черняк О.І. – «Побудова та програмне моделювання високопродуктивних засобів аналого-цифрового перетворення, цифрової обробки і контролю на основі інформаційної надлишковості»;
 • к.т.н., доцент Снігур А.В. - «Інформаційно-вимірювальні системи. Інформаційні комунікації та технології у системах комп’ютеризації освіти»;
 • к.т.н., доцент Кадук О.В. - «Відмовостійкі перетворювачі форми інформації. Прикладне програмування»;
 • к.т.н. доцент Богомолов С.В. – «Високопродуктивні пристрої та системи на основі перетворювачів форми інформації з ваговою надлишковістю»;
 • к.т.н., доцент Колесник І.С. – «Моделювання і оптимізація роботи комп’ютерних систем для автоматизованих виробництв. Інтелектуальна власність»;
 • к.т.н. доцент Савицька Л.А. – «Адаптивні методи ущільнення й кодування інформації» ;

Останні науково-технічні розробки кафедри та НТЦ “Аналого-цифрові системи”

 • rackвимірювальні системи для аналізу параметрів звукових трактів;
 • комплекс автономного регіонального телерадіомоніторингу;
 • системи контролю аналогового і цифрового кабельного та ефірного телебачення “Телесканер”;
 • супутникова GPS-система точного часу “Синхро”;
 • студійне обладнання для службового зв’язку, рейтингового голосування та “прямого ефіру”.

 

 

 

На фото: Сучасний моніторинговий центр Національної ради телебачення і радіомовлення України, призначений для багатоканального моніторингу, архївації й аналізу змісту передач ефірних, кабельних та супутникових телевізійних і радіоканалів

Захисти дисертацій

Починаючи з 1994 р. на кафедрі захищено 4 докторські дисертації (Азаров О. Д., Пєтух А. М., Лужецький В.А., Перевозніков С.І.), 28 кандидатських дисертацій (Захарченко С. М., Ракитянська Г. Б., Коваленко О. О., Денисюк В. О., Конате Карім, Аль-Майта Мохаммад Абделькарім, Омар Абдаллах Фалех Аль Хіясат, Яремчук Ю.Є., Біліченко Н.О., Шапошніков О.В., Архіпчук О.А., Куземко С.М., Снігур А.В., Харьков О.М., Кадук О.В., Чеборака О.О., Гарнага В.А., Решетнік О.О., Хрущак С.В.. Богомолов С.В., Бойко О.В., Черняк О.І., Дудник О.В., Трояновська Т.І., Савицька Л.А., Теплицький М.Ю., Грійо Тукало О.Ф., Муращенко О.Г.) і 2 PhD дисертації (Гуменюк Р.С., Обертюх М.Р.)

Аспірантура

В аспірантурі у 2021 році навчалося 12 осіб. Керують аспірантурою професори Азаров О.Д., Мартинюк Т.Б. та доценти Захарченко С.М., Черняк О.І.

Публікації, патенти, участь у конференціях

За результатами наукових досліджень за 2020 – 2022 рр:

 1. Опубліковано 236 наукових праць, включаючи 5 монографій, 36 статей у фахових виданнях України, 16 статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopusта WoS.
 2. Отримано 82 патенти України та свідоцтва на твір (комп’ютерну програму).
 3. Зроблено 173 доповіді на міжнародних і Всеукраїнських конференціях.

Конференції

Науковці кафедри не тільки беруть активну участь у роботі національних та міжнародних виставок конференцій і симпозіумів, а також регулярно організують проведення подібних заходів. З 24 по 25 жовтня 2019 року проходила третя міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». На конференцію було подано 107 доповідей від представників 6 країн. З 26 по 29 травня 2022 року відбулася дванадцята міжнародна конференція "Інтернет-Освіта-Наука-2022". На конференцію було подано 98 доповідей від 204 представників 12 країн світу.

Науковий журнал

У 2004 році засновано міжнародний фаховий науково-технічний журнал “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (свідоцтво про реєстрацію №9007, сер. КВ від 27.07.2004 р.), головним редактором якого є зав. кафедри ОТ проф. Азаров О.Д.

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України (категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.  Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій (постанова ВАК України №2-05/1 від 19.01.2006 року, повторна реєстрація, постанова ВАК України №1-05/3 від 08.07.2009 року, повторна реєстрація, постанова ВАК України № 261 від 06.03.2015 року, наказ МОН № 409 від 17.03.2020 року). Видається за рекомендацiєю Вченої ради Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету.

Журнал виходить тричі на рiк. Мови видання: українська, англiйська.

Інформація про наукову діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної Академії Наук України

Спільна робота проводилася в рамках договорів № 58/33 Про науково-технічне співробітництво з Інститутом кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України і № 58/34 Про науково-технічне співробітництво з Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України.

  Науково-дослідна тематика

 Наукові публікації студентів кафедри ОТ у співавторстві з викладачами

 

Відео про бібліотеку ВНТУ


https://drive.google.com/file/d/1vW7meFJA1SuxZ3LnAslFJb5rYb7zk8DY/view?usp=share_link

StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2023. Department of Computer Engineering.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".