УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна /  Методичні розробки
RSS

Методичні розробки

Підручники

 1. Комп’ютерні мережі : підручник / Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін. − Вінниця : ВНТУ, 2020. − 378 с. тільки
 2. Комп’ютерна схемотехніка : підручник / Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с.

Посібники з грифом МОНУ

 1. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів / Азаров О.Д., Гарнага В.А., Сапсай Т.Г., Тарасенко В.П. // Навчальний посібник. - Вінниця : ВНТУ, 2015./ МОНУ 134 с.
 2. Філинюк М. А., Багацький В. О., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем : навчальний посібник МОН. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 143 с.
 3. Комп’ютерні мережі / О. Д. Азаров, С. М. Захарченко, О. В. Кадук, М. М. Орлова, В. П. Тарасенко // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013./МОНУ (Лист №1/11 – 8260 від 15.05 2013 р.) - 500 с.
 4. Діагностування цифрових пристроїв. Навчальний посібник. / О. Д. Азаров, С. І. Перевозніков, Н. О. Біліченко, В. С. Озеранський // Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.-74с. /МОНУ (Лист № 1.4/18 – Г – 2694 від 15.12 2008 р.) - 74 с.
 5. Колесник І.С., Боровська Т.М, Северілов В.А, Бадьора С.П., Моделювання задач управління інвестиціями.// Навчальний посібник МОН України. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2009. – 178 с. – ISBN 978-966-641-311-9.
 6. Колесник І.С., Боровська Т.М, Северілов В.А, Бадьора С.П. Моделювання та оптимізація у менеджменті.// Навчальний посібник МОН України. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2009. – 178 с. – ISBN 978-966-641-311-9.
 7. Аналого-цифрові інтерфейси ЕОМ / О. Д. Азаров, В. П. Марценюк, Н. О. Біліченко / Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.-179с./МОНУ (Лист № 14/18,2 – 1703 від 22.10.2003 р.) - 179 с.
 8. Комп’ютерна електроніка. Елементи цифрових схем / О. Д. Азаров, В. В. Байко, М. Р. Обертюх // Навчальний посібник / Під загальною редакцією О.Д. Азарова. – Вінниця:: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 170с./МОНУ (Лист №14/18 – 2 – 1696 від 22.10 2003 р.). - 170 с.
 9. Избыточные позиционные системы счисления в технике преобразования информации / О. Д. Азаров // В кн.: Избыточные системы счисления, моделирование, обработка данных и системное проектирование в технике преобразования ин формации / Уч. пособие для вузов.- Киев, 1990. - 44 с.
 10. Высокопроизводительные преобразователи информации на основе избыточных систем счисления / О. Д. Азаров, А. П. Стахов, В. П. Марценюк, В. И. Моисеев В. Я. Стейскал // Учебное пособие для студентов специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети".- Киев: УМК ВО, 1988. - 160 с

Навчальні посібники

 1. Комп’ютерні мережі / Коробейнікова Т. І., Захарченко С. М. Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 228c.
 2. Войцеховська О. В. Шаблони проектування програмного забезпечення : навчальний посібник [Електронний ресурс] / Войцеховська О. В., Черняк О. І. Вінниця : ВНТУ, 2022. - (PDF, 100 с.)
 3. Аналогові та аналого-цифрові пристрої : електронний конспект лекцій комбінованого (локального та мережного) використання [Електронний ресурс] / М. Г. Тарновський, Л. В. Крупельницький. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 88 с.
 4. Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO : навч. посібник / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 188 с
 5. Програмування мікроконтролерів AVR : навчальний посібник / С. М. Цирульник, О. Д. Азаров, Л. В. Крупельницький, Т. І. Трояновська. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 111 с.
 6. Елементна база електронних апаратів. Частина 5 : Оптоелектронні компоненти: навчальний посібник / Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С.,– Вінниця : ВНТУ, 2018. – 116
 7. Мікропроцесорна техніка : навч. посіб. / Цирульник С. М., Азаров О. Д, Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 123 с.
 8. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco : навчальний посібник / С. М. Захарченко, Т. І. Трояновська, О. В. Бойко. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 136 с.  
 9. Технологія мікроелектронних засобів : навчальний посібник / С. М. Павлов, О. В. Войцеховська. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 169 с.  
 10. Городецька О. С. Комп`ютерні мережі : навчальний посібник [Текст] / О. С. Городецька, В. А. Гикавий, О. В. Онищук. − Вінниця : ВНТУ, 2017. − 129 с.
 11. Азаров О.Д. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах : навчальний посібник / О. Д. Азаров, О. І. Черняк., Л. А. Савицька – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 130 с.
 12. Елементна база електронних апаратів. Частина ІІІ. Напівпровідникові діоди та тиристори: навчальний посібник / Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю.  – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 92 с.
 13. Елементна база електронних апаратів. Частина І. Фізичні основи електронної техніки : навчальний посібник / Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю.  – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 100 с.
 14. Машинопис. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050102 – «Комп'ютерна інженерія». Автори: Савицька Л.А., Снігур А.В., Тарасова О.М. – Вінниця, ВНТУ, 2014. C. 97.
 15. Комп’ютерні мережі / О. Д. Азаров, С. М. Захарченко, О. В. Кадук, М. М. Орлова, В. П. Тарасенко // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013./МОНУ (Лист №1/11 – 8260 від 15.05 2013 р.) - 500 с.
 16. Застосування новітніх методів та засобів організації систем дистанційного навчання / Кисюк Д. В., Трояновська Т.І. - Вінниця: ВТК, 2012. 27 с.
 17. Системне програмування для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем та мереж” / Кисюк Д. В., Трояновська Т.І. - Вінниця: ВТК, 2012. 179 с.
 18. Застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі / Кисюк Д. В. - Вінниця: ВТК, 2011. 76 с.
 19. Техніка пошуку роботи Ч1. Навчальний посібник / О. Д. Азаров, А. В. Снігур, О. М. Тарасова // Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 95с.
 20. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / В. П. Кожем'яко, О. В. Дроненко, А. В. Кожем'яко ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 237 с.
 21. Метод оптимального агрегування в оптимізаційних задачах / Колесник І.С., Боровська Т.М, Северілов В.А. - Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2009. 229 с.
 22. Основи теорії управління та дослідження операцій / Колесник І.С., Боровська Т.М, Северілов В.А. - Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. 242 с.
 23. Спеціальні розділи вищої математики / Колесник І.С., Боровська Т.М, Северілов В.А. - Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. 182 с.
 24. Комп’ютерна електроніка. Основи теорії транзисторів та транзисторних схем. / О. Д. Азаров, О. І. Суприган, В. В. Байко // Навчальний посібник.-Вінниця: ВНТУ, 2004.- 128 с.
 25. Інформатика та комп’ютерна техніка / Колесник І.С., Северілов В.А., Карач І.Ю. - Вінниця: ВМУРоЛ, 2004. 48 с.
 26. Програмування та алгоритмічні мови / Кисюк Д. В., Вернигора В. В. - Вінниця: ВТК, 2005. 347 с.
 27. Аналого-цифрові інтерфейси ЕОМ / О. Д. Азаров, В. П. Марценюк, Н. О. Біліченко // Навчальний посібник.–Вінниця, 2002. – 186с.
 28. Кожем’яко В.П. Волоконно-оптичні структури комутації та передачі інформації: навч. посібник / В.П. Кожем’яко, С.В. Павлов, Т.Б. Мартинюк, Г.Л. Лисенко. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 106с.
 29. Основи роботи та адміністрування мережних операційних систем / О. Д. Азаров, С. М. Захарченко, Є. В. Яремчук, В. М. Дубінін // Навчальний посібник з дисципліни «Корпоративні та загальнодоступні мережі». – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 114 с.
 30. Кожем’яко В.П. Архітектура і алгоритми обробки зображень: навч. посібник / В.П. Кожем’яко, Т.Б. Мартинюк. – Вінниця: ВДТУ, 2000. – 128с.
 31. Основи теорії лінійних інтегральних схем / О. Д. Азаров, В. В. Байко, М. Р. Обертюх // Навчальний посібник / Під загальною редакцією доктора технічних наук, професора О. Д. Азарова.- Вінниця, 1999.- 226с.
 32. Сучасні методи підготовки та сертифікації спеціалістів в галузі мережних технологій / О. Д. Азаров, С. М. Захарченко // Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір: Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 8-9 червня 1999р. В 2-х томах. Том 2.- Вінниця: “Універсам-Вінниця”, 1999. - С. 276-278.
 33. Молчанов П.А., Войцеховська О.В. Чисельні методи в інженерній діяльності : навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 1998. - 53 с.
 34. Мартинюк Т.Б. Аналіз та оптимізація складних систем: навч. посібник / Т.Б. Мартинюк, В.П. Кожем’яко. – Вінниця: ВДТУ, 1998. – 79с.
 35. Частная методика по преподаванию и изучение раздела "Экстремальные комбинаторные задачи" курса "Основы дискретной математики" / О. Д. Азаров, А. Д. Плотников. - Винница: ВПИ, 1987. - 46 с.
 36. Філинюк М.А., Войцеховська О.В. Технічна електроніка. Курсове проектування : навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 90 с.
 37. Філинюк М.А., Войцеховська О.В. Конструювання та технологія мікроелектронної апаратури. Частина 1. Конструювання елементів мікроелектронної апаратури: навчальний посібник – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 190 с.
 38. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 132 с.
 39. Основи побудови засобів та систем телекомунікацій : навчальний посібник / В.М. Кичак, С.Т. Барась, О.С. Городецька, Ю.І. Кравцов – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 186с.
 40. Робота в середовищі WINDOWS’XX. Частина 1. Навчальний посібник / Біліченко Н.О., Снігур А. В., Озеранський В.С., Тарасова О. М., Колесник І.С. – Вінниця, ВНТУ, 2009. – 161с.
 41. Захарченко С.М. Основи системного адміністрування комп’ютерних мереж на базі ОС Windows : [Навчальний посібник] / С.М. Захарченко, О.І. Суприган. - Вінниця: ВНТУ, 2008. – 100 с. 
 42. Пошук та локалізація радіо закладних пристроїв / О. Д. Азаров, Г. О. Максименко, Ю. Є. Яремчук // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 333 с.
 43. Основи комп’ютерної стеганографії / О. Д. Азаров, В. О. Хорошко, М. Є. Шелест, Ю. Є. Яремчук // Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2003. - 143с.
 44. Технічне діагностування цифрових пристроїв / О. Д. Азаров, С. І. Перевозніков, Н. О. Біліченко // Навчальний посібник.-Вінниця: ВНТУ, 2003.- 67с.
 45. Основи теорії лінійних інтегральних схем / О. Д. Азаров, В. В. Байко, М. Р. Обертюх // Навчальний посібник – (видання друге стереотипне) / О. Д.Азаров, В. В.Байко, М. Р. Обертюх; Під загальною редакцією доктора технічних наук, професора О. Д. Азарова. – Вінниця, 2002. – 225с.
 46. Комп’ютерна електроніка.Частина 2. Елементи цифрових схем / Навчальний посібник / О.Д. Азаров, В.В.Байко, М.Р. Обертюх; Під загальною редакцією доктора технічних наук, професора О. Д. Азарова. – Вінниця, 2002. – 170с.
 47. Моделювання та оптимізація надлишкових АЦП порозрядного врівноваження (алгоритмічна швидкодія та алгоритмічна надійність / О. Д. Азаров, Г. Б. Ракитянська // Навчальний посібник / Під загальною редакцією д.т.н., проф. О. Д. Азарова.- Вінниця:: ВДТУ.- 2001. - 120 с.
 48. Комп’ютерна електроніка. Лабораторний практикум. / О. Д. Азаров, В. В. Байко, Л. В. Крупельницький // Навчальний посібник. – Вінниця; ВДТУ, 2001. – 111 с.

Лабораторні практикуми та збірники задач

 1. Елементна база радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем : лабораторний практикум / М. А. Філинюк, О. О. Лазарєв, О. В. Войцеховська, О. Л. Пастушенко. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 90 с.
 2. Технологія мікроелектронних засобів : збірник завдань / С. М. Павлов, О. В. Войцеховська. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 80 с.
 3. Городецька О. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Лабораторний практикум [Текст] / О. С. Городецька, В. А. Гикавий. − Вінниця : ВНТУ, 2017. − 103 с.
 4. Городецька О. С. Комп`ютерні мережі та Інтернет: лабораторний практикум [Текст] / О. С. Городецька, Д. В. Михалевський. − Вінниця : ВНТУ, 2017. − 76 с.
 5. Онищук О. В. Напрямні системи електричного та оптичного зв`язку : лабораторний практикум [Текст] / Онищук О. В., Городецька О. С., Стець О. С. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 84 с.
 6. Архітектура комп'ютерів. Лабораторний практикум. Частина 1 / Крупельницький Л.В., Богомолов С.В., Снігур А.В.  // Електронна версія посібника.. – Вінниця; ВНТУ, 2014.
 7. Перетворювачі форми інформації з ваговою надлишковістю. Лабораторний практикум / Азаров О.Д. Крупельницький Л.В., Дудник О.В. // Електронна версія посібника.. – Вінниця; ВНТУ, 2013.
 8. Цифрова обробка сигналів. Лабораторний практикум / Крупельницький Л.В., Очкуров М.А. // Електронна версія посібника. – Вінниця; ВНТУ, 2012.
 9. Мартинюк Т.Б. Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем: лабор. практикум / Т.Б. Мартинюк, Н.І. Заболотна. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 119с.
 10. Мартинюк Т.Б. Кореляція, фільтрація та сегментація зображень: лабор. практикум / Т.Б. Мартинюк, Г.Л. Лисенко, Я.Г. Скорюкова. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 80 с.
 11. Комп’ютерна криптографія / О. Д. Азаров, В. О. Хорошко, М. Є. Шєлєст, В. А. Мухачьов, В. І. Андрєєв, В. П. Щербина, Ю. Є. Яремчук // Лабораторний практикум для студентів, що навчаються з напрямків підготовки ”Інформаційна безпека” і “Комп’ютерні системи та мережі”. - Київ. - 2003. - 93 С.
 12. Биков М.М. Основи мікропроцесорної техніки: лабор. практикум / М.М. Биков, Г.Л. Лисенко, С.М. Москвіна, В.А. Лужецький, Т.Б. Мартинюк. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 85с.
 13. Заболотна Н.І. Застосування засобів MathCAD 2000 для моделювання задач лазерної та оптоелектронної техніки: лабор. практикум / Н.І. Заболотна, Т.Б. Мартинюк, В.В. Шолота. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 107с.
 14. Мартинюк Т.Б. Оптоелектронні комп’ютери: лабор. практикум / Т.Б. Мартинюк, В.П. Кожем’яко, С.В. Павлов, Н.І. Заболотна. – Вінниця: ВДТУ,1998 – 71с.Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». / Укладачі О.Д. Азаров, О.В. Дудник, С.І. Швець − Вінниця : ВНТУ, 2023. − 57 с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Комп`ютерна електроніка» для студентів спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» (освітня програма «Комп`ютерна інженерія») / Уклад.: О. Д. Азаров, Л.В. Крупельницький. – Вінниця : ВНТУ, 2023.– 50 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Електроніка комп`ютерних систем» для студентів спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» (освітня програма «Системне програмування») / Уклад.: О. Д. Азаров, Л.В. Крупельницький. – Вінниця : ВНТУ, 2023. –38 с.
 4. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів спеціальності 123 – "Комп’ютерна інженерія" / Уклад. О. Д. Азаров, О. І. Черняк, О. В. Войцеховська – Вінниця : ВНТУ, 2023 – 63 с.
 5. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи системного програмування» для студентів спеціальності 123 «Комп′ютерна інженерія» (освітня програма «Системне програмування») / Уклад. М. Г. Тарновський. – Вінниця: ВНТУ, 2023. – 32 с.
 6. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Системне програмне забезпечення» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / Укладач О.В. Дудник − Вінниця : ВНТУ, 2023. − 29 с.
 7. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» для студентів спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Комп’ютерна інженерія») / Уклад. С. В. Богомолов, — Вінниця : ВНТУ, 2023. — 60 с.
 8. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Організація та функціонування комп’ютерів» для студентів спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Системне програмування») / Уклад. С. В. Богомолов, — Вінниця : ВНТУ, 2023. — 60 с.
 9. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Комп'ютерна логіка» для студентів спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма « Комп’ютерна інженерія ») / Уклад. С. В. Богомолов,І.С. Колесник— Вінниця : ВНТУ, 2023. — 57 с.
 10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Тестування та верифікація програмного забезпечення» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» [Електронний ресурс] / Уклад. М. А. Очкуров, О. Г. Муращенко – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 60 с.
 11. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія». / Уклад. М. Захарченко, О. В. Войцеховська − Вінниця : ВНТУ, 2022. − 48 с.
 12. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» (освітня програма «Комп`ютерна інженерія») Уклад. О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. І. Швець, − Вінниця : ВНТУ, 2022. − 108 с.
 13. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» (освітня програма «Системне програмування») / Уклад. О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. І. Швець, − Вінниця : ВНТУ, 2022. − 108 с.
 14. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Програмування» / Уклад. Черняк О.М., Савицька Л.А. - Вінниця : ВНТУ, 2022 – 47 с.
 15. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Комп’ютерна обробка зображень і звуку» для студентів спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» / Уклад. Мартинюк Т. Б., Очкуров М. А. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 67 с.
 16. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання [Електронний ресурс] / Уклад. О. Д. Азаров, О. І. Черняк, Л. А. Савицька – Вінниця : ВНТУ, 2022 – 66 с
 17. Архітектура комп’ютерів. Частина 1: Лабораторний практикум / Крупельницький Л.В., Снігур А.В., Богомолов С.В. – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 104 с.
 18. Городецька О. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Телекомунікаційні та інформаційні мережі» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] / О. С. Городецька, Д. В. Михалевський. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 27 с.
 19. Городецька О. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Комп`ютерні мережі та Інтернет» [Електронний ресурс] / О. С. Городецька, Д. В. Михалевський. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 26 с.
 20. Добровольська Н.В.    Завдання  до практичних занять з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» для здобувачів ОС «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технологіїї»  Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019, 101 с.
 21. Городецька О. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інтернет технології та web-дизайн» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] / О. С. Городецька. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 25 с.  
 22. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем» для студентів з галузі знань «Інформаційні технології», спеціальності «Комп’ютерна інженерія». / Уклад. С. В. Богомолов − Вінниця : ВНТУ, 2018. −25 с.
 23. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладне програмування" для студентів спеціальності "Комп’ютерна інженерія" всіх форм навчання / Уклад. О. Д. Азаров, О. І. Черняк, Л. А. Савицька – Вінниця : ВНТУ, 2017 – 43 с.
 24. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів другої вищої освіти з напрямів підготовки "Комп'ютерна інженерія" та "Інформаційна безпека" / Уклад. О. Д. Азаров, О. І. Черняк, Л. А. Савицька – Вінниця : ВНТУ, 2017 – 26 с.
 25. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» всіх форм навчання. Частина 1 / Уклад. О. В. Войцеховська, В. В. Мотигін. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 46 с.
 26. Інформатика. Методичні вказівки до cамостійної роботи студентів / Електронне видання/  Уклад.  О. В. Войцеховська. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 17 с.
 27. Елементна база телекомунікаційних систем. Методичні вказівки до cамостійної роботи студентів /Електронне видання/ Уклад. О. В. Войцеховська. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 18 с.
 28. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системне програмування» для студентів бакалаврського напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / Біліченко Н. О., Кисюк Д. В. - Вінниця: ВНТУ, 2015. 75 с.
 29. Черняк О. І., Ткаченко О. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Програмування". - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 43с.
 30. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем» для студентів спеціальності 7(8).05090201 – «Радіоелектронні апарати та засоби» / Уклад. М. А. Філинюк, О. В. Войцеховська, О. О. Лазарєв, О. Л. Пастушенко. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 54 с
 31. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова обробка зображень». - Вінниця, ВНТУ, 2013. – 45 с.
 32. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Програмування" для студентів напряму підготовки 6.050102 – «Комп'ютерна інженерія». / Гороховский О. І., Савицька Л. А. – Вінниця, ВНТУ, 2013. 55 с.
 33. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна логіка» для студентів бакалаврського напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / Біліченко Н. О., Кисюк Д. В. - Вінниця: ВНТУ, 2012. 53 с.
 34. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системне програмування» / Кисюк Д. В. - Вінниця: ВТК, 2011. 113 с.
 35. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Системне адміністрування» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст «Cистеми штучного інтелекту» / Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Снігур А. В. – Вінниця, ВНТУ, 2011. 79 с.  
 36. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студента / Кисюк Д. В., Трояновська Т.І. - Вінниця: ВТК, 2010. 33 с.
 37. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів заочної форми навчання / Кисюк Д. В. - Вінниця: ВТК, 2010. 21 с.
 38. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Системне програмування» / Кисюк Д. В., Трояновська Т.І. - Вінниця: ВТК, 2008. 46 с.
 39. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальностей 7.091501 - "Комп’ютернi системи та мережi" та 7.160104 – «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом» / О.Д. Азаров, О.М. Ткаченко, С.М. Захарченко, В.В. Дзюбенко - Вінниця, ВНТУ, 2007. - 49 с.
 40. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальностей 7.091501 - "Комп’ютернi системи та мережi" та 7.160104 – «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом» / О.Д. Азаров, С.М. Захарченко, О.М. Ткаченко, В.В. Дзюбенко: МВ - Вінниця: ВНТУ, 2007. – 49 с.
 41. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Комп’ютерна електроніка” для студентів напряму підготовки 0915 “Комп’ютерна електроніка”. Видання друге (доповнене) / О. Д. Азаров, В. В. Байко, Л. В. Крупельницький. - Вінниця: ВНТУ, 2004.- С. 1-75.
 42. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Комп’ютерна електроніка” для студентів бакалаврського напрямку 6.0915 “Комп’ютерна інженерія” спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” ступеневої підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою / В.В. Байко, Л. В. Крупельницький, уклад. О.Д. Азаров. - Вінниця: ВДТУ 2001. – 46 с.
 43. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.091501 - "Комп’ютернi системи та мережi" / О.Д. Азаров, О.І. Гороховський, С.М. Захарченко. - Вінниця, ВДТУ, 2001. - 47 с.
 44. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Комп’ютерна електроніка” для студентів бакалаврського напрямку 6.0915 “Комп’ютерна інженерія” спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” ступеневої підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою / Уклад. О.Д. Азаров, В.В. Байко, Л. В. Крупельницький. - Вінниця: ВДТУ 2000. – 30 с.
 45. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: "Схемотехніка - ЕОМ" для студентів бакалаврських напрямків 6.095 / О. Д. Азаров, В. В. Байко, C. М. Захарченко. - Вінниця: ВДТУ, 1997. - 94 с.
 46. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.091501 "Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі" триступеневої підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання / О. Д. Азаров, Ю. С. Данилюк, А. Ф. Шепетко, О. М. Мельников, та інші. - Вінниця: ВДТУ, 1995. - 46 с.
 47. Методичні вказівки до лабораторних робіт а курсу "Схемотехніка ЕОМ" для студентів бакалаврату спеціальності Б-47 триступеневої підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою. / Уклад. О. Д. Азаров, Л. М. Ваховська. - Вінниця, ВДТУ, 1994. - 6О с. Укр.мовою.
 48. Методические рекомендации к лабораторному практикуму по курсу "Схемотехника ЭВМ" / О. Д. Азаров, Н. А. Биличенко, В. Я. Стейскал, В. И. Моисеев Л. В. Крупельницький. - Винница: ВПИ, 1990. - 102 с.
 49. Мартинюк Т.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: «Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем» / Т.Б. Мартинюк, В.П. Кожем’яко, І.М. Савалюк. – Вінниця: ВДТУ, 1998. – 58с.
 50. Мартинюк Т.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи в інженерній діяльності» / Т.Б. Мартинюк, Н.І. Заболотна, В.В. Шолота. – Вінниця: ВДТУ,1997. – 68с.
 51. Мартинюк Т.Б. Методичні вказівки до виконання креслень схем електричних принципових з курсу «Нарисна геометрія і машинна графіка». Ч. 1. Зміст графічних завдань / Т.Б. Мартинюк, О.К. Колесницький, Л.Б. Ліщинська, С.В. Павлов. – Вінниця: ВДТУ, 1997. – 36с.
 52. Мартинюк Т.Б. Методичні вказівки до виконання креслень схем електричних принципових з курсу «Нарисна геометрія і машинна графіка». – ч.2. варіанти графічних завдань / Т.Б. Мартинюк, Л.Б. Ліщинська, С.В. Павлов. – Вінниця: ВДТУ, 1997. – 23с.
 53. Гороховський О. І., Черняк О. І., Байко В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Автоматизація проектування технічних засобів" для студентів бакалаврського напрямку 6.0915 "Комп’ютерна інженерія" - Вінниця: ВДТУ, 1997. - 12с.
 54. Методические указания к курсовому проектированию по курсу "Схемотехника ЭВМ" /Часть2/ / О. Д. Азаров, Т. А. Савчук, В. Г. Красиленко. - Винница: ВПИ, 1989. - 23 с.
 55. Методические указания к курсовому проектированию по курсу "Схемотехника ЭВМ" / О. Д. Азаров, Т. А. Савчук, В. Г. Красиленко. - Винница: ВПИ, 1988. - 44 с.
 56. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы дискретной математики" для студентов специальности 0608 /Часть I/ А. Д. Азаров, А. Д. Плотников. - Винница: ВПИ, 1986. - 32 с.
 57. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Системное программирование" для студентов дневной формы обучения спец. 0608 / А. Д. Азаров, Н. А. Соляниченко, В. В. Сержанов. - Винница: ВПИ, 1985. - 28 с.
 58. Кожемяко В.П. Расчёт и проектирование оптоэлектронных элементов и устройств: метод. указания к курсовому проекту по курсу «Теория и проектирование ЭЦВМ» / В.П. Кожемяко, О.Г. Натрошвили, Л.И. Тимченко, Д.О. Саникидзе, Г.Н. Березов, Т.Б. Мартынюк. – Тбилиси, ГПИ, 1985. – 65с.
 59. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Вычислительная техника" для студентов специальности 0606 / А. Д. Азаров, В. К. Задорожный, А. В. Силагин. - Винница: ВПИ, 1984. - 44 с.
 60. Методические указания и контрольные задания по курсу "Прикладная теория информации" для студентов заочной формы обучения специальности 0608 / А. Д. Азаров, А. П. Стахов, В. А. Лужецкий. - Винница: ВПИ, 1983. - 16 с.
 61. Методические указания по курсу "Прикладная теория информации" для студентов дневной и вечерней формы обучения спец. 0608. / А. Д. Азаров, А. П. Стахов, В. А. Лужецкий. - Винница: ВПИ, 1982. - 44 с.

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2023. Кафедра обчислювальної техніки.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".