УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна /  Methodical Developments
RSS

Методичні розробки

Підручники

 1. Комп’ютерні мережі : підручник / Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 378 с.
 2. Комп’ютерна схемотехніка : підручник / Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с.

Навчальні посібники

 1. Комп’ютерні мережі. / О. Д. Азаров, С. М. Захарченко, О. В. Кадук, М. М. Орлова, В. П. Тарасенко.: НП з грифом МОН. - Вінниця, ВНТУ. - 2013
 2. Проектування мікропроцесорних систем. / Цирульник С.М., Лисенко Г.Л.: НП з грифом МОН. - Вінниця, ВНТУ. - 2012
 3. Комп’ютерний практикум з математичної логіки. / Кондратенко Н. Р.: НП з грифом МОН. - Вінниця, ВНТУ. - 2010
 4. Моделювання та оптимізація у менеджменті. / Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П. , Колесник І. С.: НП з грифом МОН. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2009
 5. Моделювання задач управління інвестиціями. / Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П. , Колесник І. С.: НП з грифом МОН. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2009
 6. Діагностування цифрових пристроїв: навчальний посібник. / О. Д. Азаров, С. І. Перевозніков, Н. О. Біліченко, В. С. Озеранський.: НП з грифом МОН. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2009
 7. Спеціальні розділи вищої математики. / Боровська Т. М., Колесник І. С., Северілов В. А.: НП з грифом МОН. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2008
 8. Основи теорії управління та дослідження операцій. / Боровська Т. М., Колесник І. С., Северілов В. А.: НП з грифом МОН. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2008
 9. Аналого-цифрові інтерфейси ЕОМ. / Азаров О. Д., Марценюк В. П., Біліченко Н. О: НП з грифом МОН. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2006
 10. Програмування мовами С та С++ в середовищі WINDOWS. / В. П. Семеренко.: НП з грифом МОН. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2004
 11. Комп’ютерна електроніка. Елементи цифрових схем / О. Д. Азаров, В. В. Байко, М. Р. Обертюх.: НП з грифом МОН. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2004
 12. Системне програмне забезпечення. Системне об’єктно-орієнтоване програмування мовою С++. / В. П. Семеренко: НП. - . - Рек. до друку ВР ВНТУ 12.12.2013 (пр. № 5)
 13. Машинопис. / А. В. Снігур, Л. А. Савицька, О. М. Тарасова.: НП. - . - Рек. до друку ВР ВНТУ 26.06. 2013 (пр. № 11)
 14. Прикладне програмування у комп`ютерних мережах. / Азаров О. Д., Черняк О. І.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2010
 15. Візуальне програмування. / Семеренко В. П.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2010
 16. Інтелектуальні системи. / Гороховський О. І.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2010
 17. Автоматизація діловодства. / О. І. Гороховський, В. І. Роптанов: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2010
 18. Робота в середовищі WINDOWS`ХХ Частина І. / Біліченко Н. О., Снігур А. В., Озеранський В. С., Тарасова О. М., Колесник І. С.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2010
 19. Техніка пошуку роботи. Частина 1. / Азаров О. Д., Снігур А. В., Тарасова О. М.: НП. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2009
 20. Основи системного адміністрування комп`ютерних мереж на базі ОС Windows. / Захарченко С. М., Суприган О. І.: НП. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2008
 21. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. / О.І. Гороховський, І.С. Колесник: НП. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2007
 22. Периферійні пристрої. / Азаров О. Д., Марценюк В. П., Захарченко М.Г.: НП. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2007
 23. Пошук та локалізація радіозакладних пристроїв. / Хорошко, Азаров О. Д., Максименко, Яремчук Ю. Є.: НП. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2007
 24. Основи теорії транзисторів та транзисторних схем. / Азаров О. Д., Захарченко С. М., Захарченко М. Г.: НП. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2007
 25. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ. / Гороховський О.І.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2006
 26. Основи нейронних мереж. Теорія та практика. / Кондратенко Н.Р., Куземко С.М.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2006
 27. Операційна система Linux. / Семеренко В. П., Крилик Л. В.: НП. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2006
 28. МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ Active-HDL. / Гороховський О.І.: НП. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2006
 29. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java. / Ткаченко О.М., Каплун В.А.: НП. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2006
 30. Захист програмного забезпечення. Частина 1. / Дудатьєв А.В., Каплун В.А., Семеренко В.П.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2005
 31. Системне програмування мовою Асемблера. Ч.1. / Семеренко В.П., Каплун В.А.: НП. - Вінниця, ВДТУ. - 2004
 32. Комп'ютерна електроніка. Основи теорії транзисторів та транзисторних схем. / Азаров О. Д., Байко В. В., Суприган О. І.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2004
 33. Чисельні методи в інженерних дослідженнях. Частина І. Теоретичні відомості. / Мотигін В.В., Роптанов В.І., Дудатьєв А.В.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2004
 34. Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання. / Гороховський О.І.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2004
 35. Чисельні методи в інженерних дослідженнях. Частина І. Теоретичні відомості. / Мотигін В.В., Роптанов В.І., Дудатьєв А.В.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2004
 36. Аналого-цифрові інтерфейси ЕОМ. / Азаров О. Д., Марценюк В. П., Біліченко Н. О.: НП. - Вінниця, ВНТУ. - 2004
 37. Основи комп'ютерної стеганографії / В.О.Дорошко, О.Д.Азаров, М.Є.Шелест, Ю.Є.Яремчук.: НП. - Вінниця, ВДТУ. - 2003
 38. Технiчне дiагностування цифрових пристроїв: / Азаров О.Д.Перевознiков С.I.Бiлiченко Н.О.: НП. - Вінниця, ВДТУ. - 2003
 39. Комп'ютерна електронiка. Елементи цифрових схем: / Азаров О.Д., Байко В.В., Обертюх М.Р.: НП. - Вінниця, ВДТУ. - 2003
 40. Комп'ютерна електроніка. / О.Д.Азаров, Л.В.Крупельницький, В.В.Байко.: НП. - Вінниця. - 2002
 41. Програмування мовами С та С++ в середовищі Windows. / В.П.Семеренко.: НП. - Вінниця. - 2002
 42. Основи теорії лінейних інтегральних схем / О.Д.Азаров, В.В.Байко, М.Р.Обертюх.: НП. - Вінниця. - 2002
 43. Аналого-цифрові інтерфейси ЕОМ. / О.Д.Азаров, В.П.Марценюк, Н.О.Біліченко.: НП. - Вінниця. - 2002
 44. Комп'ютерна електроніка.Ч.2. Елементи цифрових схем. / О.Д.Азаров, В.В.Байко, М.Р.Обертах.: НП. - Вінниця. - 2002
 45. Системне програмування i операцiйнi системи. / Перевознiков С.I., Сiлагiн О.В.Лосєв Г.О.: НП. - Вінниця. - 2002
 46. Основи теорії лінійних інтегральних схем / О.Д.Азаров, В.В.Байко, М.Р.Обертюх.: НП. - Вінниця, ВДТУ. - 2002
 47. Моделювання та оптимізація надлишкових АЦП порозрядного врівноваженя. / О.Д.Азаров, Г.Б.Ракитянська.: НП. - Вінниця. - 2001
 48. Основи роботи та адміністрування. Мережних операційних систем. / О.Д.Азаров, С.Н.Захарченко, Є.В.Яремчук, В.М.Дубінін.: НП. - Вінниця. - 2001
 49. Дискретна математика. Мінімізація логічних функцій у класі ДНФ. / Н.П.Кондратенко.: НП. - Вінниця. - 2000
 50. Засоби машинної графіки. / С.М.Білан, Д.М.Коваль.: НП. - Вінниця. - 2000
 51. Основи теорії лінейних інтегральних схем. / О.Д.Азаров, В.В.Байко, М.Р.Обертюх.: НП. - Вінниця. - 1999
 52. Конструювання оптоелектронних приладів та систем. / С.В.Павлов, В.П.Кожем'яко, В.І.Роптанов.: НП. - Вінниця. - 1998

Лабораторні практикуми

 1. Автоматизація діловодства. Лабораторний практикум. / О. І. Гороховський, В. І. Роптанов.: ЛП. - Вінниця, ВНТУ. - 2010
 2. Системне програмування мовою Асемблера. Частина 2. / Семеренко В. П., Каплун В. А.: ЛП. - Вінниця, ВНТУ. - 2004
 3. Комп'ютерна криптографія. / В.О.Хорошко, О.Д.Азаров, М.Є.Шелест, В.А.Мухочоьв, В.І.Андрєєв, В.П.Щербіна, Ю.Є.Яремчук.: ЛП. - НАУ, Київ. - 2003
 4. Комп'ютерна електронiка. Частина І / Азаров О.Д.Крупельницький Л.В.Байко В.В.: ЛП. - Вінниця, ВДТУ. - 2003
 5. Комп'ютерна електронiка. Частина ІІ / Азаров О.Д.Байко В.В.Крупельницький Л.В.: ЛП. - Вінниця, ВДТУ. - 2003
 6. "1С:Бухгалтерiя 7.7 для України" в середовище Windows / Гороховський О.I., Клочко О.В.: ЛП. - Вінниця, ВДТУ. - 2003

Методичні вказівки

 1. МВ до виконання контрольної роботи з дисц. «Програмування» для студ. напряму підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія». Ч. 1. / О. І. Гороховський, Л. А. Савицька.: МВ. - Рек. до друку МР ВНТУ в січні 2013 р. (пр. № 6).
 2. МВ до виконання КП з дисц. «Архітектура комп’ютерів» для студ. напряму підготовки«Комп’ютерна інженерія». / С. М. Цирульник.: МВ. - Рек. до друкуМР ВНТУ 28.11. 2013 (пр. № 4)
 3. МВ до виконання курсового проекту з дисц. «Програмування» для студ. напряму підготовки «Програмування». / О. І. Черняк, О. М. Ткаченко.: МВ. - Рек. до друку МР ВНТУ 24.10.2013 (пр. №3)
 4. МВ до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна логіка» для студентів напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». / Н. О. Біліченко, Д. В. Кисюк: МВ. - Вінниця, ВНТУ. - 2013
 5. МВ до самостійного вивчення дисципліни «Лінійні інтегральні схеми» для студ. напряму підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія». / В. А. Гарнага, О. О. Решетнік: МВ. - Рек. до друку МР ВНТУ у вересні 2012 р.
 6. МВ до виконання КП з дисц. «Корпоративні і загальнодоступні мережі» для студ. напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» спец. «Комп’ютерні системи та мережі». / С. М. Захарченко, О. В. Кадук: МВ. - Рек. до друку МР ВНТУ в грудні 2012 (пр. №5)
 7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування комплексних систем захисту інформації» для студентів спеціальності 7.160104 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом» / Цирульнік С. М.: МВ. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2009
 8. Політика інформаційної безпеки. / Голубенко О. Л., Хорошко В. О., Петров О. С., Головань С. М., Яремчук Ю. Є.: Підручник з грифом МОНУ. - Луганськ, :видавництво СНУ ім. В. Даля. - 2009
 9. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальностей 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” та 7.160104 "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом" підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою. / О. Д. Азаров, С. М. Захарченко, О.М. Ткаченко, В.В. Дзюбенко.: МВ. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2007
 10. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів напрямів підготовки - "Комп'ютерна інженерія" та "Інформаційна безпека" / О.І. Черняк, О.М. Ткаченко.: МВ. - Вінниця, Універсум-Вінниця. - 2006
 11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація комп’ютерного супроводження сучасного діловодства" для студентів спеціальності "Комп’ютерні системи та мережі". / О. І. Гороховський.: МВ. - Вінниця, ВНТУ. - 2005
 12. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" для студентів напряму підготовки 0915 "Комп'ютерна інженерія" / О.Д.Азаров, В.В.Байко, Л.В.Крупельницький.: МВ. - Вінниця, ВНТУ. - 2004
 13. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та теоретичні відомості з дисципліни "Цифрові системи зв'язку" для студентів бакалаврського напрямку 0915 - "Комп'ютерні системи і мережі". / В.П. Марценюк.: МВ. - Вінниця, ВНТУ. - 2004

Електронні версії посібників

StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2022. Department of Computer Engineering.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".