УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна /  Історія
RSS

Історія кафедри

Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки з кінця 60-х - початку 70-х років обумовив гостру потребу у висококваліфікованих фахівцях у галузі електронно-обчислювальних машин. Спеціальність «Математичні та лічильно-розв'язувальні прилади та пристрої», в рамках якої в той період вивчалися в основному механічні пристрої та аналогові машини, потребувала кардинальних змін. У 1970 році у Вінницькому політехнічному інституту було оголошено перший набір студентів на спеціальність «Електронні обчислювальні машини».

Для підготовки фахівців по новій спеціальності у 1972 році на базі кафедри «Електронних приладів» було створено нову кафедру, яка отримала назву «Обчислювальної техніки». Виконувати обов'язки завідувача було покладено на к.т.н., доцента Деля В.Д. Першими викладачами кафедри були Кожем'яко В.П., Пєтух А.М., Квітка М.А., Рудомін Г.А. Пізніше до них приєднались к.т.н. Данилюк Ю.С, к.т.н. Ліхтциндер Б.Я., к.т.н. Байда М.П., Головань Т.В., Грабчак О. В., Ільницький М. П., Задорожний В. К., Очкуров М.А., Смольков Є. О. та ін.

teachers77

Викладачі кафедри ОТ (1977 р.)
Верхній ряд (зліва направо): Кожем’яко В. П., Грабчак О. В., Байда М. П., Обідник Д. Т.
Нижній ряд (зліва направо): Очкуров М. А., Задорожний В. К., Стахов О. П., Ліхтціндер Б. Я., Пєтух А. М.

У 1977 році у ВПІ було відкрито аспірантуру. Першими аспірантами ВПІ і відповідно кафедри ОТ були Азаров О. Д., Лужецький В. А., Соляниченко М. О., які прибули із Таганрозького радіотехнічного інституту разом із своїм науковим керівником д.т.н., професором
Стаховим О. П.

IMG 0002

Аспіранти кафедри ОТ (1977 р.)
Азаров О. Д., Лужецький В. А.

В подальшому викладачами кафедри ОТ стали випускники спеціальності «Електронні обчислювальні машини» 70-80-х років: Обідник Д. Т., Кондратенко Н. Р., Черняк О.І., Семеренко В. П., Гороховський О. І., Панич Н. М., Сілагін О. В., Тарасова О. М., Біліченко Н.О. та інші. У теперішній час ветеранами кафедри є: Азаров О.Д., Очкуров М. А., Семеренко В. П., Черняк О. І.

Кафедру очолювали:

 • з вересня 1972 р. по червень 1976 року - к.т.н., доцент Дель В. Д.,
 • з червня 1976 року по лютий 1977 року - к.т.н., доцент Ліхтциндер Б. Я.,
 • з лютого 1977 року по грудень 1977 року - к.т.н., доцент Данилюк Ю. С,
 • з грудня 1977 року по листопад 1988 року - д.т.н., професор Стахов О. П.,
 • з листопада 1988 року по травень 1993 року - к.т.н., доцент Азаров О. Д.,
 • з травня 1993 по червень 1995 року - д.т.н., професор Байда М. П.,
 • з червня 1995 року по теперішній час - д.т.н., професор Азаров О. Д.,
 • з лютого 2015 по січень 2016 року - к.т.н., доцент Гороховський О. І.,
 • з січня 2016 року  по квітень 2016 р - к.т.н., доцент Крупельницький Л. В.,
 • з квітня 2016 року по квітень 2019 року – д.т.н., професор Мартинюк Т. Б.;
 • з квітня 2019 року по теперішній час – д.т.н., професор Азаров О. Д.

Через аспірантуру, докторантуру та інститут пошукувачів, починаючи з 1979 року на кафедрі ОТ захищено 6 докторських дисертацій (Ліхтциндер Б. Я. (1979 р.), Кожем’яко В. П. (1989 р.), Пєтух А.М.(1992 р.), Азаров О. Д.(1995 р.), Лужецький В.А.(2004 р.), Перевозніков С.І.(2006 р.)) та більше 50 кандидатських дисертацій.

З часу утворення кафедри підготовлені кандидати технічних наук: Кожем’яко В. П. (1977 р.), Азаров О. Д.(1980 р.), Соляниченко М. О.(1980 р.), Оводенко О. В.(1980 р.), Лужецький В. А.(1981 р.), Грабчак О. В. (1982 р.), Обідник Д. Т.(1983 р.), Шпілєвой В. Т. (1983 р.), Задорожний В. К.(1984 р.), Марценюк В. П.(1984 р.), Паніч Н. М.(1984 р.), Петросюк Ю. А.(1984 р.), Тимченко Л. І. (1984 р.), Моісєєв В. І.(1985 р.), Сілагін О. В.(1985 р.), Сторожук Ю. О.(1985 р.), Орлович Ю. П. (1987 р.), Романюк О. Н.(1988 р.), Стейскал В. Я.(1988 р.), Замчевський В. В. (1989 р.), Кліменко Ю. П. (1990 р.), Умрам Басім (1990 р.), Стахов Д. О.(1992 р.), Крупельницький Л. В.(1994 р.), Денисюк В. О.(1996 р.), Конате Карім(1996р.), Захарченко С. М.(1997 р.), Коваленко О. О.(1997 р.), Ракитянська Г. Б.(1998 р.), Аль-Майта Мохаммад Абделькарім(1999 р.), Омар Абдаллах Фалех Аль Хіясат(1999 р.), Яремчук Ю.Є.(2000 р.), Біліченко Н.О.(2001 р.), Шапошніков О.В.(2004 р.), Архіпчук О.А.(2005 р.), Куземко С.М.(2006 р.), Снігур А.В.(2008 р.), Харьков О.М.(2009 р.), Кадук О.В.(2010 р.), Чеборака О.О.(2010 р.), Гарнага В.А.(2011 р.), Решетнік О.О.(2011 р.), Богомолов С. В.(2012 р.), Хрущак С. В.(2012 р.), Бойко О. В.(2013 р.), Черняк О. І.(2013 р.), Дудник О. В.(2013 р. ), Трояновська Т. І. (2014 р.),  Теплицький М. Ю. (2014 р.), Савицька Л. А.  (2015 р.), Грійо-Тукало О. Ф. (2016 р.), Муращенко О. Г. (2020 р.), Гуменюк Р. С. (2021 р.), Обертюх М. Р. (2022 р.).

Кафедрою з початку її створення підготовлено понад 3500 спеціалістів, у тому числі більше 200 для 36 зарубіжних країн.

koridorot

На кафедрі ведеться підготовка спеціалістів для країн далекого зарубіжжя. У різний час тут навчалися студенти з Анголи, Бангладеш, Болівії, Гвінеї, Індії, Йемену, Йорданії, Кенії, Колумбії, Конго, Лівану, Мозамбіку, Анголи, Сенегалу, Сирії, Судану, Шрі-Ланки, Камеруну, Еквадору, Китаю та інших країн.

На базі кафедри ОТ у різні часи було створено ще 5 кафедр, а саме: автоматизованих систем управління, проектування комп'ютерної техніки, інтелектуальних систем (тепер комп’ютерних наук), програмного забезпечення, захисту інформації. В 1982 році на базі кафедри ОТ був створений відділ обчислювальних систем на СКТБ «Модуль» ВПІ, який тепер функціонує як НТЦ «Аналого-цифрові системи» ВНТУ.

У 1989 р. на кафедрі відповідно до спільного наказу АН УРСР та МВССО УРСР №356/184 від 14.07.1989 р. було створено лабораторію відмовостійких обчислювальних і керуючих систем НАН України та МОН України. Ця лабораторія є спільною науково-дослідною лабораторією Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, кафедри обчислювальної техніки ВНТУ та науково-технічного центру “Аналого-цифрові системи” ВНТУ.

У 2022-2023 навчальному році на кафедрі ОТ працюють 19 штатних викладачів та 6 сумісників. Серед них - 4 професори, 16 доцентів, 4 старших викладачі та 1 асистент. 15 викладачів кафедри є випускниками кафедри обчислювальної техніки.

Викладачі і співробітники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію за допомогою семінару підвищення педагогічної майстерності, а також на авторизованому навчальному центрі фірм Microsoft, Novel та Sun Microsystems, корпорації «Квазар Мікро» (м. Київ) та науково-навчальному комп’ютерному центрі перспективних інформаційних технологій ФІІТКІ.

Кафедра обчислювальної техніки функціонує у структурі факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (ФІТКІ) і випускає фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів та докторів філософії) з напряму підготовки  123 – «Комп’ютерна інженерія».

Кафедру обладнано сучасною навчально-лабораторною базою. До її складу входять:

 1. Лабораторія комп’ютерної електроніки та комп’ютерної схемотехніки.
 2. Лабораторія комп’ютерних систем і мереж.
 3. Лабораторія автоматизації проектування засобів обчислювальної техніки.
 4. Лабораторія програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки.
 5. Науково-технічний центр «Аналого-цифрові системи».
 6. Науково-дослідна лабораторія високопродуктивних відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем (спільно з ІК НАНУ).

   ot 45

Колектив кафедри ОТ після урочистого засідання з нагоди 45-річного ювілею  (Жовтень 2017 р.)


Зліва направо: Богомолов С. В., Тукало А. Б., Колесник І. С., Снігур А. В., Цирульник С. М., Люта Л. І., Савицька Л. А., Захарченко С. М., Гарнага В. А., Трояновська Т, І., Тарасова О. М., Азаров О. П., Кадук О. В., Крупельницький Л. В., Обертюх М. Р., Ткаченко О. М., Очкуров М. А., Семеренко В. П., Черняк О. І.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2023. Кафедра обчислювальної техніки.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".