Увійти

УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна /  Викладачі
RSS

Колектив кафедри

img 1602 2

Викладачі кафедри

 Азаров О.Д.

Азаров Олексій Дмитрійович

Гарант освітньої програми аспірантури " Комп'ютерна інженерія"

доктор технічних наук, професор

завідувач кафедри ОТ
Заслужений працівник освіти України
• Нагороджений нагрудними знаками "За наукові та освітні досягнення" та "Відмінник освіти України"
• член НМК МОНУ з напрямку "Комп'ютерна інженерія",
• член Ученої Ради ВНТУ,
• член Ученої Ради ФІТКІ та методичної комісії ФІТКІ,
• член спецрад Д 05.052.02 та Д 05.052.01,
• керівник наукової школи "Високопродуктивні, відмовостійкі інформаційно-вимірювальні комплекси і пристрої на основі систем числення з ваговою надлишковістю",
• головний редактор міжнародного науково-технічного журналу "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія".
 Особиста сторінка

vasilevsky

Кирилащук Світлана Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент


Декан ФІТКІ
 

Особиста сторінка

alt Мартинюк Тетяна Борисівна

доктор технічних наук, професор

 • Гарант освітньої програми магістратури " Комп'ютерна інженерія"
 • член Ученої Ради ФІТКІ,
 • керівник наукового напрямку. 
 • член спецради Д 05.052.01;
 • член редколегії журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту»;
 • член редколегії журналу «Оптико-електронні та інформаційно-енергетичні технології»;
 • член редколегії журналу «Наукові праці ВНТУ»;
 • член Вченої ради ВНТУ;

Особиста сторінка

 alt

Крупельницький Леонід Віталійович

кандидат технічних наук, доцент

Гарант освітньої програми бакалаврату "Комп'ютерна інженерія"

відповідальний за держбюджетну тематику,
• координатор із профорієнтаційної роботи,
• завідувач на громадських засадах НТЦ "Аналого-цифрові системи" ВНТУ,
• адміністратор сторінки кафедри ОТ у мережі Facebook.

Дисципліни: вступ до фаху, комп'ютерна електроніка, електроніка комп'ютерних систем, цифрова обробка сигналів, аналого-цифрові системи, перетворювачі форми інформації з ваговою надлишковістю, інформаційно-вимірювальні системи, що самокоригуються.

Наукові інтереси:  вимірювально-інформаційні та моніторингові системи, спеціалізоване обладнання для телерадіомовлення

Особиста сторінка

 alt Богомолов Сергій Віталійович

кандидат технічних наук, старший викладач

 • відповідальний за патентування;
 • куратор групи 1 курсу,
 • відповідальний за бакалаврат.
 • відповідальний за підготовку студентських професійних конкурсів.

Дисципліни: архітектура комп’ютерів, технології проектування комп’ютерних систем, основи науково-дослідної роботи

Наукові інтереси: інформаційні технології, аналого-цифрові системи, високолінійні аналогові пристрої на базі двотактних структур, мікропроцесорна техніка, електроніка

Особиста сторінка

vojcehovskaya Войцеховська Олена Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент

• відповідальна  за навчально-методичну роботу  

Дисципліни: шаблони проектування програмного забезпечення, web-програмування, хмарні технології

Особиста сторінка

gorodeckaya Городецька Оксана Степанівна

кандидат технічних наук, доцент

• куратор групи 1 курсу,
• відповідальна за рейтингування по кафедрі.

Дисципліни: організація баз даних, системи управління базами даних, спеціалізовані операційні системи

Наукові інтереси: Мікропроцесорні засоби вимірювання параметрів різних середовищ.

Особиста сторінка

dobrovolska Добровольська Наталя Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни: теорія ймовірностей та математична статистика, чисельні методи в інформатиці, інтелектуальний аналіз даних, обробка експериментальних даних

Наукові інтереси: формування креативності майбутніх фахівців засобами інтерактивних методів навчання

Особиста сторінка

1659511620152 1

Дудник Олександр Вікторович

кандидат технічних наук, асистент

 • куратор сайту кафедри

Дисципліни: програмування

Наукові інтереси: програмування, автоматизація, міні-комп'ютери

Особиста сторінка

 zaharchenko2 Захарченко Сергій Михайлович

кандидат технічних наук, професор

• відповідальний за наукову роботу,
• відповідальний за роботу системи запобігання академічному плагіату;
• заступник директора ЦІТЗІ з питань мережевих технологій,
• координатор аспірантури.


Дисципліни: комп’ютерні мережі, корпоративні і загальнодоступні мережі, основи захисту комп’ютерних мереж
Наукові інтереси: аналого-цифрове перетворення із застосуванням вагової надлишковості

Особиста сторінка

 alt Кадук Олександр Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

• відповідальний за розробку кафедральних навчальних планів підготовки фахівців.

Дисципліни: мережні інформаційні технології, теорія інформації та кодування, дистанційні платформи та технології навчання, комп’ютерні мережі

Наукові інтереси: багаторозрядні перетворювачі форми інформації із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов, програмування

Особиста сторінка

kysuyk

Кисюк Дмитро Васильович

магістр комп'ютерної інженерії, старший викладач

Дисципліни: програмування, організація баз даних, комп’ютерна логіка

Наукові інтереси: програмування, бази даних, комп’ютерна графіка та анімація,
Web-дизайн, економічна кібернетика, 1С


Особиста сторінка

kjemyako Кожем’яко Андрій Вікторович

кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, бази даних.

Наукові інтереси:  нейронні мережі, паралельні обчислення, обробка відео та зображень та технології штучного інтелекту

Особиста сторінка

 alt Колесник Ірина Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

• відповідальна за організацію навчання в школі стартапів ВНТУ,
• відповідальна за профорієнтаційні зв'язки з навчальними закладами та організаціями,
• відповідальна за конкурс студентських наукових робіт,
• куратор з ECTS

Дисципліни: інтелектуальна власність, захист інформації в комп'ютерних системах, комп’ютерні системи, основи науково-дослідної роботи

Особиста сторінка

muraschenko Муращенко Олександр Генадійович

кандидат технічних наук, старший викладач

Дисципліни: Спеціалізовані операційні системи, Проектування додатків для мобільних пристроїв.

Наукові інтереси: перетворювачі форми інформації, програмування

Особиста сторінка

obertuh Обертюх Максим Романович

доктор філософії, старший викладач

• відповідальний за сайт кафедри.

Дисципліни: системне програмне забезпечення

Наукові інтереси: струмові ЦАП

Особиста сторінка

alt

 Очкуров Микола Андрійович

старший викладач


• відповідальний за організацію виробничої практики,
• відповідальний за підготовку звітів з методичних семінарів кафедри.

Дисципліни: комп’ютерна графіка, обробка сигналів та зображень, цифрова обробка зображень

Наукові інтереси: діагностування вузлів електронної апаратури

Особиста сторінка
 alt Савицька Людмила Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

учений секретар кафедри ОТ,
• відповідальна за підготовку протоколів засідань кафедри;
• відповідальна за розподіл навчального навантаження кафедри ОТ.

Дисципліни: чисельні методи, дискретна математика, комп'ютерна графіка, основи захисту інформації

Наукові інтереси: ущільнення інформації

Особиста сторінка

snigur Снігур Анатолій Васильович

кандидат технічних наук, доцент

• відповідальний за профорієнтаційну роботу по кафедрі;
• відповідальний за загально університетські профорієнтаційні заходи,
• відповідальний за організацію навчального процесу за КМС та проведення СРС на кафедрі.


Дисципліни: системне програмне забезпечення, алгоритми та методи обчислень, багатоядерне програмування, теорія інформація та кодування, захист програмного забезпечення


Наукові інтереси: інформаційно-вимірювальні системи, системи дистанційного навчання

Особиста сторінка

tarnovskiy Тарновський Микола Геннадійович

кандидат технічних наук, доцент

Гарант освітньої програми бакалаврату "Системне програмування"

 • заступник завідувача кафедри з організаційно-навчальних питань

Дисципліни: Аналогові та аналого-цифрові пристрої, Аналого-цифрова техніка,  Комп'ютерне моделювання та алгоритмізація, Мережні операційні системи


Наукові інтереси: Методи та засоби комп’ютеризованого контролю та управління

Особиста сторінка

tomchuk Томчук Микола Антонович

кандидат технічних наук, доцент

 • відповідальний за профорієнтаційну роботу серед випускників коледжів.

Дисципліни: програмування, візуальне програмування, проектування інтерфейсу користувача

Наукові інтереси: інформаційні технології, програмування, інформаційно-вимірювальні та моніторингові системи, педагогіка вищої школи

Особиста сторінка

 alt Черняк Олександр Іванович

кандидат технічних наук, доцент


• відповідальний за роботу з іноземними студентами та студентами-контрактниками;
• відповідальний за підготовку програм, білетів та тестів фахових вступних іспитів.

Дисципліни: прикладне програмування у комп'ютерних мережах

Наукові інтереси: позиційні системи числення, побітова потокова арифметика

Особиста сторінка

Співробітники кафедри

 shvec

Швець Сергій Ілліч

 

завідувач лабораторіями

 

Особиста сторінка

lutaja

Люта Людмила Іванівна

 

Інженер 1 категорії

 

Особиста сторінка

tukalo

Тукало Алла Борисівна

 

Провідний інженер

 

Особиста сторінка

StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2023. Кафедра обчислювальної техніки.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".