УВАГА!

На кафедрі ОТ з 2019-2020 н.р. впроваджено НОВУ бакалаврську освітню програму

«СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» у рамках спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»,

прийом 25 осіб на денну форму навчання

Головна /  Викладачі
RSS

Викладачі кафедри

 

 Азаров О.Д. Азаров Олексій Дмитрійович

• доктор технічних наук, професор
декан ФІТКІ
Заслужений працівник освіти України
• Нагороджений нагрудними знаками "За наукові та освітні досягнення" та "Відмінник освіти України"
• член НМК МОНУ з напрямку "Комп'ютерна інженерія",
• член Ученої Ради ВНТУ та методичної ради ВНТУ,
• голова Ученої Ради ФІТКІ та методичної комісії ФІТКІ,
• член спецрад Д 05.052.02 та Д 05.052.01,
• керівник наукової школи "Високопродуктивні, відмовостійкі інформаційно-вимірювальні комплекси і пристрої на основі систем числення з ваговою надлишковістю",
• головний редактор міжнародного науково-технічного журналу "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія".
 Особиста сторінка

alt Мартинюк Тетяна Борисівна

доктор технічних наук, професор

завідувач кафедри ОТ.
• член Ученої Ради ФІТКІ,
• керівник наукового напрямку.

Особиста сторінка

 alt Крупельницький Леонід Віталійович

кандидат технічних наук, доцент

заступник завідувача кафедри ОТ з організаційної роботи,
• член Учених Рад університету та ФІТКІ,
• завідувач на громадських засадах НТЦ "Аналого-цифрові системи" ВНТУ,
• адміністратор сторінки кафедри ОТ у мережі Facebook.

Дисципліни: комп’ютерна електроніка, цифрова обробка сигналів, аналого-цифрова техніка, архітектура комп’ютерів (ч.1), перетворювачі форми інформації з ваговою надлишковістю

Наукові інтереси: самокоригуючі вимірювально-інформаційні та моніторингові системи, спеціалізоване обладнання для телерадіомовлення

Особиста сторінка

bilichenko Біліченко Наталя Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент

учений секретар Вченої Ради ФІТКІ;
• відповідальна за організацію конкурсів на вакантні посади викладачів кафедри

Дисципліни: вступ до фаху, комп’ютерна логіка, методологія і організація наукових досліджень, системне програмування

Наукові інтереси: інформаційні технології, цифрова схемотехніка, теорія автоматів, комп’ютерна графіка, педагогіка вищої школи

Особиста сторінка

 alt Богомолов Сергій Віталійович

кандидат технічних наук, старший викладач


відповідальний за патентування;
• куратор групи 1 курсу,
• відповідальний за рейтингування по кафедрі.


• відповідальний за підготовку студентських професійних конкурсів.

Дисципліни: архітектура комп’ютерів, технології проектування комп’ютерних систем, основи науково-дослідної роботи

Наукові інтереси: інформаційні технології, аналого-цифрові системи, високолінійні аналогові пристрої на базі двотактних структур, мікропроцесорна техніка, електроніка

Особиста сторінка

 alt Гарнага Володимир Анатолійович

кандидат технічних наук, старший викладач

учений секретар журналу «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія»;
• член Вченої Ради ФІТКІ;
• відповідальний за організацію взаємовідвідувань.

Дисципліни: комп'ютерна схемотехніка, лінійні інтегральні схеми, моделювання пристроїв і елементів обчислювальної техніки

Наукові інтереси: програмування під Android, цифрові елементи комп'ютерної техніки, мікропроцесорна техніка

Особиста сторінка

 alt Захарченко Сергій Михайлович

кандидат технічних наук, доцент


відповідальний за магістерські кваліфікаційні роботи та підготовку звітів з їх захисту,
• відповідальний за роботу системи запобігання академічному плагіату;
• заступник директора ЦІТЗІ з питань мережевих технологій,
• учений секретар спеціалізованої ради Д 05.052.01,
• член науково-технічної ради ВНТУ.

Дисципліни: комп’ютерні мережі, корпоративні і загальнодоступні мережі, основи захисту комп’ютерних мереж

Наукові інтереси: аналого-цифрове перетворення із застосуванням вагової надлишковості

Особиста сторінка

 alt Кадук Олександр Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

відповідальний за розробку кафедральних навчальних планів підготовки фахівців.

Дисципліни: мережні інформаційні технології, теорія інформації та кодування, дистанційні платформи та технології навчання, комп’ютерні мережі

Наукові інтереси: багаторозрядні перетворювачі форми інформації із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов, програмування

Особиста сторінка

 Кисюк Д. В. Кисюк Дмитро Васильович

магістр комп'ютерної інженерії, асистент


адміністратор основного сайту кафедри .

Дисципліни: системне програмування, організація та проектування баз даних, системне програмне забезпечення, комп’ютерна логіка, системи комп’ютерної анімації

Наукові інтереси: бази даних, комп’ютерна графіка та анімація,
програмування мовами Асемблер, С++/С#, Java,
Web-дизайн, економічна кібернетика, 1С

Особиста сторінка

 alt Колесник Ірина Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

відповідальна за організацію навчання в школі стартапів ВНТУ,
• відповідальна за профорієнтаційні зв'язки з навчальними закладами та організаціями,
• відповідальна за конкурс студентських наукових робіт,
• куратор з ECTS

Дисципліни: інтелектуальна власність, захист інформації в комп'ютерних системах, комп’ютерні системи, основи науково-дослідної роботи

Особиста сторінка

 alt Роптанов Володимир Ілліч

кандидат технічних наук, доцент

відповідальний за проведення поточного та підсумкового контролю знань,
• відповідальний за філію кафедри.

Дисципліни: теорія ймовірності та математична статистика, надійність комп’ютерних систем, цифрові системи зв’язку, системи паралельної обробки інформації та нейрокомп’ютери

Наукові інтереси: надійність комп’ютерних систем, захист інформації

Особиста сторінка

 alt Савицька Людмила Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

учений секретар кафедри ОТ,
• відповідальна за підготовку протоколів засідань кафедри;
• відповідальна за розподіл навчального навантаження кафедри ОТ.

Дисципліни: чисельні методи, дискретна математика, комп'ютерна графіка, основи захисту інформації

Наукові інтереси: ущільнення інформації

Особиста сторінка

 alt Семеренко Василь Петрович

кандидат технічних наук, доцент

відповідальний за підготовку бакалаврських робіт,
• відповідальний за організацію навчання на заочному відділенні,
• відповідальний секретар науково-технічної конференції.

Дисципліни: cистемне програмне забезпечення, візуальне програмування, паралельні та розподілені обчислення

Наукові інтереси: паралельна обробка даних, завадостійке кодування, захист інформації, штучний інтелект, обробка зображень, технічна діагностика

Особиста сторінка

snigur Снігур Анатолій Васильович

кандидат технічних наук, доцент

відповідальний за профорієнтаційну роботу по кафедрі.

Дисципліни: системне програмне забезпечення, алгоритми та методи обчислень, основи роботи в Інтернет

Наукові інтереси: інформаційно-вимірювальні системи

Особиста сторінка

 alt Ткаченко Олександр Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

заступник завідувача кафедри з наукової роботи,
• відповідальний за впровадження сучасних підходів до профорієнтаційної роботи,
• відповідальний за підготовку статей та тез конференцій викладачами та студентами кафедри.

Дисципліни: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування

Наукові інтереси: розпізнавання, ущільнення та синтез мовленнєвих сигналів

Особиста сторінка

 alt Трояновська Тетяна Іванівна

кандидат технічних наук, доцент

заступник завідувача кафедри з методичної роботи,
• відповідальна за формування НМКД дисциплін кафедри,
• відповідальна за підготовку акредитаційних та ліцензійних справ;
• відповідальна за підготовку до видання науково-методичної літератури,
• директор центру ПК СКТ.

Дисципліни: комп’ютерні мережі, корпоративні і загальнодоступні мережі

Наукові інтереси: моделі та методи доставки контенту в системах комп’ютеризованої підготовки

Особиста сторінка

 alt Черняк Олександр Іванович

кандидат технічних наук, доцент


відповідальний за роботу з іноземними студентами та студентами-контрактниками;
• відповідальний за підготовку програм, білетів та тестів фахових вступних іспитів.

Дисципліни: прикладне програмування у комп'ютерних мережах

Наукові інтереси: позиційні системи числення, побітова потокова арифметика

Особиста сторінка

alt

 Очкуров Микола Андрійович

ст. викладач


відповідальний за організацію виробничої практики,
• відповідальний за підготовку звітів з методичних семінарів кафедри.

Дисципліни: комп’ютерна графіка, обробка сигналів та зображень, цифрова обробка зображень

Наукові інтереси: діагностування вузлів електронної апаратури

Особиста сторінка
dzubenko

 Дзюбенко Валерій Васильович

Завідувач  лабораторіями  кафедри, асистент (сумісник)
 

профорг кафедри,
• відповідальний за нормоконтроль бакалаврських та магістерських робіт,
• відповідальний за працевлаштування та зв’язок із випускниками.

Дисципліни: архітектура комп’ютера

Наукові інтереси: мікропроцесорна техніка; ремонт радіоелектронної апаратури, комп’ютерної техніки та оргтехніки

Особиста сторінка

HotLog StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2019. Кафедра обчислювальної техніки.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".