УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна /  Абітурієнту /  Молодшому спеціалісту
RSS

Запрошуємо на навчання випускників технікумів і коледжів!

Прийом до ВНТУ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «Бакалавр» на основі здобутого ОКР «Молодший спеціаліст» здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

image001

Випускники вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які здобули ОКР «Молодший спеціаліст» та побажали продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямами підготовки, за якими здійснюється прийом відповідно до додатку №3 Правил прийому, зараховуються на денну або заочну форму навчання ВНТУ на перший курс
(зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для продовження в установленому порядку за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

На другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) зараховуються випускники вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації за умови закінчення заочних підготовчих курсів для підготовки до вступу до ВНТУ. «Положення про порядок зарахування на заочні підготовчі курси випускників і студентів випускних курсів навчальних закладів І і II рівня акредитації для підготовки до вступу до ВНТУ» затверджено ректором Університету. Детальніше про правила прийому можна дізнатись на сайті приймальної комісії.

image003

Для отримання індивідуальних консультацій з приводу вступних фахових іспитів, прикладів завдань зареєструйтеся у нас на сайті.

image005

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни:

     

Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст» складають

по 30 осіб на денну і заочну форму навчання.

Обсяг держзамовлення складає
15 осіб
– на денну форму навчання і
5 осіб – на заочну форму навчання.

image007

Для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за ОПП підготовки бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст» вступники подають особисто:

– заяву встановленого зразка про участь у конкурсному відборі, у якій вказують споріднений до спеціальності за ОКР «Молодший спеціаліст» напрям підготовки відповідно до додатку 3 Правил прийому до ВНТУ. Вступник має право подати не більше трьох заяв на споріднені до спеціальності за ОКР «Молодший спеціаліст» напрями підготовки. Факт кожної подачі заяви реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

– документи державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (атестат про повну загальну середню освіту та диплом про присвоєння ОКР «Молодший спеціаліст»), і додатки до них, на особистий вибір - оригінали (більша вірогідність вступу) або копії;

        копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

        копію ідентифікаційного коду;

  медичну довідку за формою 086-о або її копію;

       шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2023. Кафедра обчислювальної техніки.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".