УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна
RSS

Робота Андрія Ковальчука «Мережева система перевірки знань з аналітичною обробкою результатів» (керівник к.т.н., доцент Захарченко С.М.) - одна з кращих магістерських робіт що захищались в цьому році.

Tuesday, 05 February 2019 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          Використання комп’ютерного тестування є сучасним трендом технологій перевірки знань. З іншого боку якість перевірки визначається якістю тестової бази запитань. Роботу присвячено вдосконаленню системи комп’ютерного тестування знань за рахунок інтелектуальної обробки результатів, що дозволить автоматизувати процес знаходження неадекватних або скомпроментованих питань в тестовій базі. Особливістю системи є те, що за наявності ознак некоректності питання в процесі сесії тестування воно автоматично буде вилучено із переліку доступних питань і відправлено викладачу на перевірку.
          Андрій декілька років був президентом студентської організації BEST Vinnytsia, що представлена по всій Європі і вніс чималий вклад в розвиток студентського інженерного руху в ВНТУ.

image010

  image011 

          Вітаємо Андрія та Сергія Михайловича з цікавою розробкою !

 

Робота Максима Микитюка «Аналітична система керування підготовкою і захистом випускних робіт з комп’ютерної інженерії», керівник к.т.н., доц. Крупельницький Л.В., консультант ст.викл. Кисюк Д.В.

Monday, 04 February 2019 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          Магістерська кваліфікаційна робота Максима Микитюка присвячена створенню інформаційної системи для обліку та аналізу випускних робіт на кафедрі обчислювальної техніки.
          У своїй практичній частині інформаційна система (ІС) є клієнт-серверною програмою, яка складається з інформаційної бази та клієнтської графічної частини. Функціональність ІС забезпечує можливість автоматизації обліку та контролю етапів виконання випускних кваліфікаційних робіт студентів кафедри обчислювальної техніки, організацію роботи з файлами (завантаження, перегляд та вилучення файлів з інформаційної бази). Також здійснюється перевірка на унікальність тем для запобігання плагіату. Інформаційна безпека системи реалізована за рахунок розподілу прав доступу. Зареєстрований користувач, залежно від наданих йому прав, має доступ до певних функцій, таких як адміністрування, завантаження файлів, редагування даних та деякі інші.
          Розроблено: структуру інформаційної бази, алгоритми реєстрації користувачів, внесення та зберігання випускних робіт студентів, алгоритм перевірки на унікальність теми роботи, а також графічний інтерфейс користувача.

image007

  image008 

          Вітаємо Максима та бажаємо нових творчих успіхів !

 

Одна з кращих магістерських кваліфікаційних робіт з «Комп’ютерної інженерії» під керівництвом доцента Семеренка Василя Петровича

Monday, 04 February 2019 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          Магістерську кваліфікаційну роботу «Інтеграція завадостійкого кодування та захисту даних в системах ідентифікації об’єктів» виконав студент групи 1КІ-17м Савчук Олександр Ігорович.
          В наш час немає потреби переконувати у необхідності захисту інформації, причому захисту на всіх рівнях.
По-перше, потрібно захищати важливу інформацію від зловмисників – це задача для спеціалістів по шифрування даних. По-друге, інформація може бути спотворена під час її передавання по каналу зв’язку. Відновити правильні дані           можна за допомогою завадостійких кодів.
Метою магістерської роботи Савчука Олександра було поєднання криптографічного захисту і кодового захисту разом. І не просто поєднання цих двох різних методів захисту, а їх максимальне суміщення, фактично паралельне виконання.
          Олександр працював над цією тематикою ще з молодших курсів, тому за час навчання зумів виконати великий обсяг роботи. Теоретичні результати роботи знайшли своє відображення у 5 наукових публікаціях, включаючи два патенти на корисну модель.
          Олександр також самостійно розробив мікропроцесорний пристрій для передачі захищених даних по радіоканалу. Планується впровадження результатів досліджень для ідентифікації об’єктів в рамках держбюджетної теми.
          Із завершенням магістратури наукова робота не закінчилась, вона буде далі продовжуватись.

image6

  image7 

          Побажаємо Савчуку Олександру нових творчих успіхів на цьому цікавому та нелегкому шляху !

 

Одна з кращих магістерських кваліфікаційних робіт з «Комп’ютерної інженерії» під керівництвом професора Романюка Олександра Никифоровича

Monday, 04 February 2019 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          Магістерську кваліфікаційну роботу виконав багаторазовий переможець Міжнародних конкурсів з комп’ютерної графіки Богдан Войт . Саме тому тема магістерської роботи пов’язана саме з цим перспективним напрямом .
Відрізки прямих є найпоширенішими графічними примітивами, тому час формування графічних сцен залежить від продуктивності реалізації функцій лінійної інтерполяції. Роботу присвячено підвищенню продуктивності формування векторів у системах комп’ютерної графіки за рахунок визначення в кожному інтерполяційному такті не однієї, а відразу кількох точок траєкторії.
          Запропоновано метод зустрічного формування векторів, особливість якого полягає у одночасному формуванні крокової траєкторії з початкової та кінцевої точок відрізка прямої. Модифіковано метод оцінювальної функції, який на відміну від базового полягає у визначені не однієї, а відразу двох точок траєкторії, що дозволяє вдвічі підвищити продуктивність лінійного інтерполювання. Для матричних систем візуалізації запропоновано метод формування векторів, який дозволяє визначити відразу цілі сегменти точок у рядку растеризації, типи яких визначаються згідно методу оцінювальної функції.
          Розроблено програмні і апаратні засоби на основі базових матричних кристалів (БМК) для формування векторів у системах комп’ютерної графік, зокрема, структурні схеми пристроїв, алгоритми та програми лінійної інтерполяції.
За тематикою дослідження опубліковано 11 наукових праць, з них 2 статті у фахових видання та 2 свідоцтва на реєстрацію авторського права.

image1

  image2 

          Вітаємо Богдана та Олександра Никифоровича з відмінною роботою!

 

Одна з кращих випускних робіт з «Комп’ютерної інженерії» під керівництвом Тетяни Іванівні Коробейнікової

Monday, 04 February 2019 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          Одна з кращих випускних робіт з Комп’ютерної інженерії - магістерська робота Миколи Каневського «ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ».
          З метою організації чіткої системи моніторингу, сучасні компанії використовують розповсюджену практику інтеграції систем моніторингу та візуалізації даних у корпоративну мережу підприємства.
          Часто відсутність належного моніторингу, які б дозволили упередити проблеми із мережею, призводить до цілої низки проблем, як апаратних так і програмних. Наявність систем моніторингу та візуалізації даних дозволить швидко локалізувати та вирішити проблеми, спланувати розширення мережі, а також попередити збої в роботі корпоративної мережі підприємства.
          У магістерській роботі Миколи Каневського під керівництвом доцента кафедри ОТ Коробейнікової Т. І. вдосконалено інформаційну технологію інтеграції систем моніторингу в корпоративні мережі, що вперше використовує метод надлишкового моніторингу та паралельних перевірок при якому декілька систем моніторингу одночасно спостерігають за однаковими параметрами; вперше запропоновано метод надлишкового моніторингу та паралельних перевірок, що дозволяє пришвидшити локалізацію збоїв шляхом одночасного інформування адміністратора двома системами моніторингу у 5-15 разів; удосконалено механізми моніторингу мережевих пристроїв, що дозволило збільшити швидкість обробки сповіщень результатів моніторингу корпоративної мережі.

image3

  image4 

image5

          Вітаємо Миколу та Тетяну Іванівну!

 

Кращі магістерські кваліфікаційні роботи під керівницвом доц. кафедри ОТ к.т.н. Черняка Олександра Івановича

Sunday, 03 February 2019 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          Піха Вадим Андрійович "Багатоканальна візуалізація акустичних сигналів та їх спектрів на мобільних пристроях засобами операційної системи Android"
          Запропоновано вдосконалений метод та програмний засіб на базі операційної системи Android для багатофункціональної візуалізації спектрів акустичних сигналів у реальному часі для мобільних пристроїв, який відрізняється наявністю великої кількості різноманітних режимів формування і представлення спектрів акустичних сигналів.

image001

 

          Черната Тарас Петрович "Web-сервіс планування завдань за технологією GTD"
          Вдосконалено метод та розроблено програмне забезпечення для управління плануванням завданнями на основі технології Getting Things Done,що дозволяє гнучко налаштовувати форми представлення інформації відповідно до потреб та уподобань користувача.

image002 

          Бажаємо Олександру Івановичу і його учням і надалі пропонувати нові програмні продукти!

 

Студент ФІТКІ – призер Чемпіонату України з легкої атлетики

Thursday, 31 January 2019 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          24-26 січня 2019 року у місті Суми пройшов командний Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих у приміщенні. У змішаній естафеті у складі збірної команди Вінницької області на дистанції 4 по 400 метрів 2-ге місце виборов магістрант ФІТКІ Недоснований Олександр (гр.2КІ-18м). Старт у Сумах був одним із кінцевих етапів у підготовці до головного старту зимового сезону – Чемпіонату України серед дорослих і молоді, який пройде 5-9 лютого також у Сумах.

1

2 

       

  Вітаємо Олександра з перемогою і бажаємо успіху у наступних змаганнях!
 
 

Початок захистів магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія"

Tuesday, 15 January 2019 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          14 січня нового 2019 року успішно захистилися магістранти кафедри обчислювальної техніки (на фото) - Микола Каневський, Ігор Рильський, Віталій Ткачук, Буемі Андерсон, Віталій Баліцкий, Тарас Черната, Владислав Гронюк. Усі магістранти показали високі професійні знання, ініціативність та самостійність у виконанні розробок. Слід відзначити і їх керівників - доцентів Т.І. Коробейнікову, О.І. Черняка, С.М. Цирульника - за якісне наукове керівництво. Державна комісія особливо відмітила роботи відомих в університеті студентів - Миколи Каневського та Буемі Андерсона.

zachyst 1

zachyst 2 zachyst 3

          Екзаменаційна комісія з захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 123 "Комп"ютерна інженерія" на кафедрі ОТ працює у складі:

ГОЛОВА КОМІСІЇ: Сторожук Віталій Ульянович, директор ТОВ «Майтек Плюс», к.т.н.

ЗАСТУПНИК: Мартинюк Тетяна Борисівна , завідувач кафедри ОТ, професор кафедри ОТ, д.т.н.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Захарченко Сергій Михайлович, доцент кафедри ОТ, к.т.н.

Ткаченко Олександр Миколайович, доцент кафедри ОТ, к.т.н.

Крупельницький Леонід Віталійович, доцент кафедри ОТ, к.т.н.

Нікіфорова Лілія Олександрівна, доцент кафедри ЕПВМ, к.е.н.

СЕКРЕТАР: Тукало Алла Борисівна, провідний інженер кафедри ОТ.

  Так тримати !
 
 

На кафедрі ОТ відкрита нова освітня програма «Системне програмування» !

Friday, 28 December 2018 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          Аналіз сучасного попиту на ІТ-фахівців в Україні вказує на зростання запиту роботодавців на молодих спеціалістів з підвищеною підготовкою з програмних дисциплін.
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» є комплексною, програмно-апаратною. Кафедра обчислювальної техніки ВНТУ, яка є випусковою за цією спеціальністю має значний науково-педагогічний потенціал та відповідний рівень навчально-методичного забезпечення й напрацювання в цьому науковому напрямку. Це дозволило оперативно, до початку нової вступної компанії 2019 року відкрити в ВНТУ нову освітнью програму «Системне програмування» в рамках спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Така освітня програма уже відкрита в провідних технічних університетах Києва, Харкова, Львова.
Протягом останніх трьох років кафедра ОТ в додаток до класичних дисциплін (Програмування, Системне програмне забезпечення, Системне програмування, Паралельні та розподілені обчислення, Організація баз даних, Об’єктно-орієнтоване програмування, Візуальне програмування) цілеспрямовано вводила нові навчальні дисципліни програмного характеру, зокрема, такі як :
   - Інженерія програмного забезпечення;
   - Шаблони проектування програмного забезпечення;
   - Тестування та верифікація програмного забезпечення;
   - Функціональне та логічне програмування;
   - Мережні та спеціалізовані ОС, тощо.
В новому навчальному плані передбачено осучаснення традиційних дисциплін та додані такі нові дисципліни:
   - Основи системного програмування;
   - Програмування під мобільні платформи;
   - Проектування інтерфейсу користувача;
   - Захист програмного забезпечення;
   - Мультимедійні технології;
   - Хмарні технології;
   - Управління ІТ-проектами.
Також розширено теоретичну підготовку в рамках дисциплін «Спеціальні розділи вищої математики» та «Теорія інформації й кодування».
На 2019 рік для вступників за сертифікатами ЗНО заплановано
50 місць на освітню програму «Комп’ютерна інженерія» та 25 місць на нову освітню програму «Системне програмування». Абітурієнти поступають на спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія», а освітню програму зможуть обрати при зарахуванні.

 komp inj

  Чекаємо на наших перших Системних Програмістів !
 
 

Співпраця з програмістською фірмою ONSEO

Thursday, 13 December 2018 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          Відома міжнародна фірма з "вінницьким корінням" ONSEO (onseo.biz) та факультет ІТКІ (initki.vntu.edu.ua) , кафедра обчислювальної техніки (ot.vntu.edu.ua) розпочали співпрацю з професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері системного й прикладного програмування.

          Першим впевненим кроком ONSEO стало надання для навчального процесу десяти персональних комп'ютерів з сучасними процесорними блоками. Надалі фахівці ONSEO прочитають у ВНТУ ряд лекцій про сучасні технології програмування й залучатимуть талановитих студентів до своїх розробок шляхом виконання спеціалізованих курсових і дипломних робіт.

 
 img 3061

 

 img 3063
 
 
 img 3064
 
Бажаємо успіхів і плідної співпраці!
 
 
 

Кафедра ОТ та декан ФІТКІ професор О.Д. Азаров отримали грант на розвиток інформаційних технологій

Tuesday, 16 October 2018 00:00 Кисюк Дмитро Васильович

          Завершився конкурс на отримання грантів у рамках реалізації обласної програми «Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки».

          І місце та грант у розмірі 50000 грн. отримав проект кафедри обчислювальної техніки факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету «Технологія комплексного оцінювання рівня підготовки фахівців з мережевого напрямку у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації».

          Науковий керівник проекту – декан ФІТКІ, професор кафедри ОТ Азаров Олексій Дмитрович. Відповідальний виконавець - доцент кафедри Коробейнікова Тетяна Іванівна.

 
 azarov grant

 

 diplom grant
 
 
Бажаємо Олексію Дмитровичу та його команді успіхів і плідної роботи!
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 27
StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2022. Department of Computer Engineering.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".