УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна
RSS

ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Friday, 15 January 2021 12:11 Обертюх М. Р.

gerb

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій присудити Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік:

за роботу "Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю":

Васілевському Олександру Миколайовичу - доктору технічних наук, першому проректору з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету МОН України;

Богомолову Сергію Віталійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Гарназі Володимиру Анатолійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Кадуку Олександру Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

 

Звітування з першого етапу науково-дослідної роботи «Аналітик»

Friday, 01 January 2021 11:05 Обертюх М. Р.

Напередодні нового року, 23 грудня 2020 року відбулося засідання науково-технічної ради ВНТУ під головуванням проректора з наукової роботи, д.т.н., професора Сергія Володимировича Павлова. Розглядалися звіти за результатами держбюджетних науково-дослідних робіт. На кафедрі обчислювальної техніки ФІТКІ виконується одна з найбільших у ВНТУ як за обсягом фінансування, так і за чисельністю виконавців НДР «Високопродуктивні багатоканальні аналого-цифрові самокалібровані системи моніторингу й синхронного опрацювання низькочастотних сигналів» (шифр 58-Д-398, «Аналітик»).

Доповідь за результатами першого етапу НДР зробили науковий керівник, завідувач кафедри ОТ д.т.н., професор Олексій Дмитрович Азаров та відповідальний виконавець к.т.н., доцент Леонід Віталійович Крупельницький. Зважаючи на вагомі наукові й практичні результати, науково-технічна рада ВНТУ одноголосно затвердила звіт та рекомендувала продовжити виконання досліджень.

Метою досліджень в даній НДР є підвищення точності, швидкодії та достовірності розпізнавання широкого спектру сигналів за рахунок створення й вдосконалення моделей і методів опрацювання багатоканальних даних, схем, алгоритмів, апаратних і програмних засобів для новітніх АЦ-систем моніторингу й синхронної обробки низькочастотних сигналів.

На першому етапі роботи виконано дослідження структурних, схемотехнічних і алгоритмічних компонентів багатоканальних АЦ-систем моніторингу й синхронного опрацювання низькочастотних сигналів, розроблено технічні вимоги до експериментальних взірців АЦ-систем.

          Слід відзначити, що робота носить комплексний характер, де мають можливість реалізувати свої наукові напрацювання як викладачі кафедри ОТ, так і науковці інших підрозділів університету. На першому етапі робіт працювало : докторів наук – 4, кандидатів наук – 14 , штатних співробітників – 3, інженерів – 3, аспірантів – 2. Зокрема, вагомий вклад в дослідження на цьому етапі внесли д.т.н., професори Мартинюк Т.Б., Павлов С.В., к.т.н., доценти Богомолов С.В., Захарченко С.М., Ракитянська Г.Б., Семеренко В.П., Ткаченко О.М., Черняк О.І. та інші виконавці. Значний обсяг роботи з підготовки проміжного звіту виконала с.н.с. Тарасова О.М..

Побажаємо нашим науковцям нових творчих ідей і звершень!

news21 1

news21 2

news21 3

news21 4

 

Захист магістрів

Thursday, 17 December 2020 00:02 Обертюх М. Р.

На кафедрі обчислювальної техніки відбулись захисти магістерських кваліфікаційних робіт. Головував Сторожук Віталій Ульянович, директор ТОВ «Майтек Плюс». У складі комісії були досвідчені викладачі кафедри на чолі із завідувачем - д.т.н., професором, Заслуженим працівником освіти України Азаровим Олексієм Дмитровичем. Захисти тривали три дні з 9-го по 11-те грудня. Свої роботи представляли 20 магістрантів. Тематика робіт охоплювала широкий спектр актуальних задач напрямку комп’ютерної інженерії від розробки найрізноматніших мікропроцесорних засобів до спеціалізованих програмних та апаратно-програмних комплексів.

zasch mag

В процесі захисту студенти продемонстрували знання сучасних трендів розвитку інформаційних технологій, зокрема ІоТ, побудови систем з використанням хмарних сервісів, проектування клієнт-серверних систем, сучасних фрейворків для створення веб-додатків, зокрема для мобільних пристроїв. Більшість магістрантів вже працевлаштовані в сучасних ІТ компаніях, що додатково підтверджує актуальність отриманих в процесі навчання знань.

Комісія одноголосно визнала найкращими роботи:

Тютюнника Ярослава Олександровича (керівник Ткаченко О.М.) на тему «Інформаційна технологія для аудіодетекції звукових сигналів немовленнєвого походження». У роботі було розглянуто проблему розпізнавання звукових сигналів немовленнєвого походження. За матеріалами дослідження підготовлено статтю, яку прийнято до друку у фаховому виданні. Матеріали роботи було використано в межах держбюджетної НДР.

Комплексну МКР Смольца Дмитра Олександровича та Мельник Жанни Анатоліївни (керівник Черняк О.І.) на тему «Програмний засіб для локалізації веб та мобільних додатків» . У роботі розглянуто актуальність глобалізації та її частин: локалізації та інтернаціоналізації.Запропоновано універсальний програмний засіб для локалізації веб та мобільних додатків.

Ланового Романа Олександровича (керівник Крупельницький Л.В.) на тему «Методи і мікроконтролерні засоби моніторингу та оптимізації глибини обробки ґрунту». Робота присвячена створенню алгоритму, програмного та апаратного забезпечення для моніторингу та автоматичного регулювання глибини обробки ґрунту. Апробацію роботи виконано в процесі реалізації стартап-проекту «Craft Scanner», який не одноразово став переможцем технічних конкурсів та змагань на рівні України та ВНТУ.

Загалом 85% робіт були оцінені комісією на оцінки «відмінно» та «добре», що свідчить про достатньо високий рівень підготовки фахівців.

Вітаємо всіх магістрів з успішним захистом та бажаємо їм міцного здоров’я, професійного успіху та досягнення поставлених цілей.

 

Держбюджетна наукова тематика на кафедрі ОТ і перспективи її розвитку

Saturday, 21 November 2020 16:02 Обертюх М. Р.

Вчена рада ФІТКІ 17 листопада 2020 р. розглянула питання «Про виконання держбюджентної тематики на кафедрі ОТ і перспективи її розвитку». Доповідач - науковий керівник НДР завідувач кафедри  ОТ д.т.н., проф. О.Д. Азаров, співдоповідач - відповідальний виконавець НДР к.т.н., доц. Л.В. Крупельницький, зав. НТЦ “Аналого-цифрові системи”.

На кафедрі обчислювальної техніки впродовж десятків років постійно присутня держбюджетна і госпдоговірна тематика. Причому, в останні 5 років, коли вибороти бюджетне фінансування стало особливо складно, науковий колектив кафедри під керівництвом професора Азарова О.Д. нарощує обсяги досліджень і їх фінансування, що видно з діаграми.

ndch 1

Знаковим стало отримання поточної тематики на початку 2020 року в сумі 4204,707 тис. грн. на 3 роки , яку в загальноукраїнському конкурсі запитів на НДР секції «Інформатика та кібернетика» одною їз переможців. В таблиці наведено рейтинг запитів багатьох відомих в Україні науковців вузів Києва, Харкова, Львова, Дніпра і інших великих міст, серед яких наш є третім з середнім балом 85,5 із 100 можливих.

ndch 2

Основними факторами, що вплинули на отримання фінансування стали:

  •          важливість і обґрунтованість запропонованої тематики "Високопродуктивні багатоканальні аналого-цифрові самокалібровані системи моніторингу й синхронного опрацювання низькочастотних сигналів» як в науковому плані так і для практичного впровадження в моніторингові й безпекові сфери застосування ;
  •       значний   науковий доробок наукового керівника д.т.н., проф. О.Д. Азарова, відповідального виконавця к.т.н., доц. Л.В. Крупельницького, авторів д.т.н., проф. С.В. Павлова, д.т.н., проф. Т.Б. Мартинюк, к.т.н., доц. С.В. Захарченко, к.т.н., доц. Г.Б. Ракитянської;
  •        наявний досвід попередніх розробок і більше десятка успішно виконаних госпдоговірних робіт в науково-технічному центрі «Аналого-цифрові системи», і їх впроваджень в багатьох організаціях і на підприємствах України.

При формуванні запиту великий обсяг робіт виконано к.т.н., доц. Крупельницьким Л.В., ст. науковим співробітником кафедри ОТ Тарасовою О.М., аспірантом Обертюхом М.Р..

В рамках виконуваної держбюджетної тематики мають можливість реалізувати свої наукові напрацювання провідні науковці ФІТКІ, к.т.н., доценти Черняк О.І., Ткаченко О.М., Ракитянська Г.Б., Семеренко В.П., Захарченко С.М., Богомолов С.В., Кадук О.В., аспіранти М.Р.Обертюх, Г.С. Колесник, В.В. Залізецький та десяток інших виконавців, що працюють над теоретичною частиною, спеціалізованим апаратним та програмним забезпеченням.

ndch 3

ndch 4

Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес шляхом обладнання спеціалізованих лабораторій, навчальних стендів і програм, виконанням курсових та дипломних робіт і проектів, підготовкою магістерських кваліфікаційних робіт та дисертацій PhD- докторів філософії. Наразі актуальним є залучення викладачів та студентів факультету з метою розробки спеціалізованого програмного забезпечення опрацювання сигналів.

Бажаємо нашим науковцям результативних досліджень і успішного впровадження!

 

Завідувач кафедри ОТ Азаров Олексій Дмитрович отримав нагороду за особливі заслуги перед українським народом

Saturday, 07 November 2020 18:04 Обертюх М. Р.

Завідувач кафедри обчислювальної техніки професор Азаров Олексій Дмитрович отримав нагороду за особливі заслуги перед українським народом.

Азаров О. Д. – відомий фахівець у галузі проектування високоточних швидкодіючих аналого-цифрових і цифро-аналогових перетворювачів з ваговою надлишковістю. Результатом його наукової та педагогічної діяльності є понад 750 публікацій, з них 18 монографій, 2 підручники, 28 навчальних посібників, 20 навчально-методичних видань, 390 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та понад 300 наукових статей у фахових виданнях, зокрема 19 у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Професор Азаров бере активну участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації. Під його науковим керівництвом підготовлено і захищено 18 кандидатських дисертацій.

Олексій Дмитрович нагороджений почесною грамотою Верховної ради України та нагрудним знаком.

Щиро вітаємо Азарова Олексія Дмитровича з нагородою!

 

Грант на розвиток інформаційних технологій

Saturday, 07 November 2020 18:02 Обертюх М. Р.

Вінницька обласна державна адміністрація і Вінницька обласна рада провели конкурс на отримання грантів на розвиток області.

Завідувач кафедри обчислювальної техніки Олексій Дмитрович Азаров подав проєкт від Вінницького національного технічного університету «Науково-освітній кластер для інноваційного розвитку та покращення знань ІТ-фахівців у ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації». 2 жовтня 2020 року проєкт О. Д. Азарова отримав ІІ місце на Конкурсі та фінансування в сумі 30000 грн. в рамках реалізації обласної програми «Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки»

Вітаємо завідувача кафедри ОТ Азарова Олексія Дмитровича з отриманням гранта і бажаємо успішної реалізації проєкту

 

Графік проведення презентацій сертифікаційних програм

Monday, 05 October 2020 06:58 Обертюх М. Р.

gr pr vd

 

Про зарахування на бюджет

Thursday, 27 August 2020 14:40 Обертюх М. Р.
Вітаємо абітурієнтів 1 курсу бакалаврату спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія, рекомендованих на бюджет!
З'явилися списки вступників на основі ПЗСО, рекомендованих до зарахування на навчання за бюджетні кошти :
Освітня програма Комп'ютерна інженерія (КІ):
17 місць - https://vstup.osvita.ua/y2020/r3/137/716544/ (прохідний близько 170 балів).
Освітня програма Системне програмування (СП):
17 місць - https://vstup.osvita.ua/y2020/r3/137/709668/ ( 165,5 балів).
Оригінали документів потрібно терміново подавати в Приймальну комісію ВНТУ до 18:00 31 серпня.
Перелік документів
розклад роботи https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/howto.html (слідкуйте за можливими змінами)
 

Місця держзамовлення спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія

Wednesday, 05 August 2020 10:55 Обертюх М. Р.

Міністерство освіти і науки  України визначило кількість місць держзамовлення на вступ в магістратуру ВНТУ за спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія - 26 місць на денну форму.
При вступі на бакалаврат спеціальності 123 КІ для випускників коледжів на основі ОКР Молодший спеціаліст - 11 місць на денну форму, 4 місця на заочну форму  (найбільше з ІТ спеціальностей ВНТУ).
Кількість місць держзамовлення  при вступі на бакалаврат випускників шкіл буде визначатись на основі однакового прохідного балу на спеціальність по Україні.

 

Увага абітурієнтам!

Monday, 27 July 2020 10:28 Обертюх М. Р.

Кафедра обчислювальної техніки запрошує  до вступу на спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія. Це єдина комплексна спеціальність з напрямку Інформаційних технологій, що системно й гармонійно поєднує програмну  та апаратну частину  комп'ютерів, мікроконтролерів мобільних пристроїв, систем та мереж. Є дві освітні програми - Комп'ютерна інженерія (традиційна) та Системне програмування (нова з 2019 року).  
Чекаємо випускників шкіл на бакалаврат (денна форма), випускників коледжів - на скорочений термін бакалаврату (денна і заочна форма), ІТ-бакалаврів - в магістратуру ( денна і заочна форма).  
Більше про вступ на спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія - на сайтах ВНТУ, ФІТКІ і кафедри обчислювальної техніки ot.vntu.edu.ua

 

Ліцензійний обсяг і вартість навчання спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Monday, 27 July 2020 10:24 Обертюх М. Р.

Цьогоріч наша спеціальність вигідно відрізняється достатньою кількістю ліцензійних місць в бакалаврат і магістратуру. Заочна форма для молодших спеціалістів є тільки на нашій 123 спеціальності факультету ІТКІ.
Також найбільша кількість заочних місць в магістратурі.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 29
StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2023. Department of Computer Engineering.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".