УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна
RSS

Системне програмування в бакалаврській роботі

Wednesday, 07 September 2022 23:56 Обертюх М. Р.

Єгор Димпаловв своїй бакалаврській роботі під керівництвом к.т.н., доцента Людмили Савицької розробив інструмент інтерфейсу командного рядка для вдосконаленого адміністрування процесів в ОС комп’ютера.

Переваги інтерфейсу комп’ютерного рядка полягають у його зручності та ефективності швидкого використання команд. Тобто, будь яку команду можна викликати невеликою кількістю натискань клавіш. Консоль зберігає історію введених команд та виведеної інформації, що дає змогу перечитати дані, які були виведені, потім, доки її не закрити. Це є дуже зручною перевагою, адже більшість графічних інтерфейсів просто виводять повідомлення на екран, яке потім неможливо переглянути ще раз, не виконуючи ту саму послідовність команд знову.

Важливим показником професіоналізму Єгора є те, що він вже успішно працює в ІТ компанії «Delphi software», займаючи посаду Net developer.

1 08.09.22

Вітаємо Єгора та його керівника з відмінною роботою!

 

Одні з кращих програмно-апаратних бакалаврських робіт спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Wednesday, 29 June 2022 04:06 Обертюх М. Р.

                На кафедрі обчислювальної техніки (ОТ) ВНТУ успішно завершилися публічні захисти бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Цьогоріч атестаційна комісія мала такий склад:

Голова –начальник управління ІТ-підтримки та інфраструктури АТ «Креді Агріколь Банку» Сергій Шуллє; заступник голови – завідувач кафедри ОТ, професор Олексій Азаров; члени комісії - доценти кафедри ОТ Сергій Богомолов та Олександр Черняк; секретар комісії – Алла Тукало.

            Загалом успішно захистились 62 здобувачів бакалаврської освіти денної та заочної форм навчання. Відмінних оцінок (А) – 23 (37%), добрих (В,С) – 21(34%).

            Цікаві практичні розробки комп’ютерних систем представили дипломники доцента Леоніда Крупельницького.

Віталій Бажан реалізував і впровадив нову функцію семантичного пошуку спеціальностей в кросплатформенній системі для абітурієнтів ФІТКІ з якою можна контактувати за адресою https://vstup.fitki.vntu.edu.ua/ . Тепер абітурієнт, вводячи ключове слово, пов’язане з бажаним фахом, буде отримувати рекомендації з вибору спеціальностей ФІТКІ (121, 123 чи 125) та відповідних освітніх програм. Сам Віталій, як видно на фото, активно долучається до профорієнтаційних заходів та запрошує на освітні програми ОТ «Комп’ютерна інженерія» та «Системне програмування».

at290622 1

            Дуже корисною в умовах Covid-пандемії та військового стану є інформаційно-пошукова система для вибору фахових лікарів м. Вінниці, яку сама запропонувала та успішно створила гібридний мобільний додаток Наталія Колеснікова з використанням сучасного фреймворку Expo. Розробка програмного забезпечення в пояснювальній записці чітко й лаконічно проілюстрована діаграмами станів та послідовностей. Попереду наповнення бази даних вінницьких лікарів та формування критеріїв їх вибору, що може стати об’єктом дослідження в майбутній магістерській роботі.

at290622 2

                Наші студенти успішно долучаються до складної науково-дослідної роботи, що ведеться на кафедрі ОТ. Дмитро Савчук є одним з розробників спеціалізованої аналого-цифрової системи для визначення місця положення звукових об’єктів на місцевості за допомогою пасивних мікрофонних решіток. В бакалаврській роботі Дмитра досліджено прискорення обчислень з цифровими акустичними сигналами в багатоканальних системах за допомогою апаратно-програмних CUDA-технологій. За рахунок цього сканування сотень координат контрольованої місцевості відбувається в реальному часі навіть в мобільному варіанті АЦ-систем.

at290622 3

Бажаємо нашим успішним бакалаврам подальших професійних успіхів
і запрошуємо на навчання в магістратуру !

 

Одні з кращих апаратно-програмних бакалаврських робіт спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Wednesday, 29 June 2022 04:03 Обертюх М. Р.

            Цікаві практичні розробки у вигляді мікропроцесорних пристроїв і систем представили дипломники доцента Сергія Богомолова.

Андрій Сіваєв спроектував та виготовив макет мікропроцесорної системи для контролю мікроклімату складських приміщень, яка повинна аналізувати отримані данні з датчиків, та на основі них сигналізувати про наявність горючих газів, людей на складі. Також система повинна передавати інформацію про температуру та вологість повітря.

Головна мета установки такої системи полягає в облаштуванні безпечного для життя та здоров'я людей середовища, забезпеченні збереження майна від різних чинників. Водночас, не дивлячись на вагомість та актуальність розробки, вона може бути самостійно повторена студентом, абітурієнтом чи аматором, хто цікавиться мікропроцесорною технікою та має схильність до технічних наук.

at290622 4

Дмитро Бугай розробив та зібрав діючий макет мікропроцесорної системи збору даних з різнотипних датчиків, як за типом інформації, що опрацьовується, так і різними інтерфейсами.

Ця система може використовуватися для різноманітних галузей: системного моніторингу в сільському господарстві, військових, промислових, комерційних та для медичного застосування. Досягнення в мережах бездротовому зв'язку і в апаратних технологіях, таких як мікроконтролери, зробили революцію в розробці систем збору даних, тому тепер можна розробляти специфічні системи для додатків з розширеними можливостями для точного збору даних у реальному часі.

at290622 5

Назар Твердохліб спроектував та відлагодив макет мікропроцесорної системи управління пропускною охоронною системою, яка створена за допомогою комплектуючих Arduino.

Система гарантує максимальний рівень безпеки від несанкціонованого доступу на територію підприємств, а також може здійснювати контроль переміщення осіб. Зазвичай керівництво великих організацій, що мають велику кількість робітників, не можуть особисто відслідковувати відвідування персоналу.

Пропускні системи можуть зберігати всю необхідну інформацію на контрольній панелі, за допомогою якої можна формувати звіти про облік робочого часу працівників, а також порушень ними встановлених правил. Така система контролю дає можливість підтримувати дисципліну, тому що без великих зусиль допоможе визначати запізнення робітників.

at290622 6

Бажаємо нашим успішним бакалаврам подальших професійних успіхів
і запрошуємо на навчання в магістратуру, а бажаючих вивчати мікропроцесорні системи, ласкаво просимо на гурток «Мікрокомп’ютерні системи» за посиланням
http://surl.li/chqvo !

 

Чотири десятиліття розробок

Tuesday, 15 February 2022 06:35 Обертюх М. Р.

В лютому 2022 року знаменна для багатьох науковців університету дата – 40-річчя заснування відділу обчислювальних систем в СКТБ «Модуль» за наказом ректора Вінницького політехнічного інституту д.т.н., професора Кузьміна Івана Васильовича від 02.02.1982 року. Відділ створено на базі науково-дослідної частини кафедри обчислювальної техніки, завідувачем якої тоді був д.т.н., професор Стахов Олексій Петрович.

В той же час на СКТБ «Модуль» створювались відділи інших провідних кафедр ВПІ, конструкторський та технологічний відділи, металообробні і слюсарні цехи, ділянка друкованих плат, радіомонтажна ділянка, сектор мікроелектроніки, випробувальна ділянка. Ця інфраструктура тривалий час забезпечувала поєднання кафедральної науки з інженерними розробками й впровадженнями в промисловість і оборону країни. Практично вся тематика була госпдоговірною, або ж контрагентською - з крупними підприємствами чи з іншими науково-дослідними інститутами.

Метою відділу, який очолив к.т.н. В’ячеслав Моісеєв, стали прикладні дослідження й розробки систем з використанням кодів Фібоначчі та «золотого перерізу», унікального наукового напрямку, започаткованого професором Олексієм Стаховим та його учнями. Молоді науковці, викладачі кафедри ОТ к.т.н. Олексій Азаров та к.т.н. Володимир Лужецький підтримували зв’язок з розробниками відділу та курували напрямки досліджень аналого-цифрових та цифрових пристроїв. Було створено чотири науково-технічних сектори, які очолили Валерій Марценюк, Віктор Стейскал, Валерій Замчевський, Олександр Черняк – усі вони згодом захистили кандидатські дисертації за своїми напрямками.

f1

Фото 1 - 1982-84 роки «Все тільки розпочиналось». Куратор розробки цифрових пристроїв Лужецький Володимир Андрійович, завідувач відділом Моісеєв В’ячеслав Іванович, завідувач сектором Стейскал Віктор Ярославович, інженер Маслєннікова Надія Олександрівна. Науковий керівник Стахов Олексій Петрович, куратор розробки аналого-цифрових пристроїв Азаров Олексій Дмитрович.

                        З часом відділ обчислювальних систем за своїм кадровим і науково-технічним потенціалом став одним з основних в СКТБ «Модуль», директором якого 1986-1989 роках є Олексій Стахов, а заступником з науки – Володимир Лужецький. На базі відділу в 1987 році створюються три нові – НТО-110, 210, 310, що ведуть окремі напрямки розробок. В рамках великої за обсягами НДР «Лаванда» були створені гібридні інтегральні аналогові мікросхеми та високоточні самокориговані АЦП та ЦАП на їх основі (НТО-210), цифрові мікросхеми для Фібоначчі-комп’ютерів і систем обробки, відображення та передавання даних (НТО-110,310).

В цей час активні наукові розробки ведуть завідувачі секторами Олександр Романюк (к.т.н. - 1988 р., д.т.н. - 2008 р.), Валерій Замчевський (к.т.н. – 1988 р.), Леонід Крупельницький (к.т.н. - 1994 р.), Олег Білоконь, Петро Козлюк, молоді науковці - аспіранти Володимир Майстришин (народний депутат України 4-го скликання), Олена Коваленко (к.т.н. з 1997 р.) Сергій Захарченко (к.т.н. з 1997 р.). Докторські дисертації з результативними провадженнями цього часу захищають Олексій Азаров (д.т.н. з 1995 р.), Володимир Лужецький (д.т.н. з 2003 р.).

Однак, «дев’яності роки» складно позначились на перспективах наукового напрямку, на долях людей та колективу. Професор Олексій Петрович Стахов в 1996 році покидає інститут, а згодом - і Україну, їде до Канади, де до своїх останніх днів 2021 року успішно розвиває теорію «Математики гармонії» (https://periodicals.karazin.ua/cscs/article/view/6222 ).

Директором СКТБ «Модуль» в 1989 році стає В’ячеслав Моісеєв, який разом з Віктором Стейскалом, Леонідом Крупельницьким та всім колективом активно шукають нові напрями розробок. Одним з вдалих застосувань високоточних АЦП і ЦАП виявились вимірювання й цифрова обробка аудіосигналів в галузі телерадіомовлення. Тут згодилась злагоджена робота двох десятків розробників, досвід попередньої колективної роботи над складною тематикою. Розпочали з високоточних вимірювань параметрів каналів і трактів звукового мовлення. Згодом розробили цифрові телефонні інтерфейси, супутникову систему точного часу, матричні відео аудіо комутатори, багатоканальні автоматичні регуляторі рівня звукових сигналів для кабельного телебачення, комп’ютерні моніторингові та рекламні системи (Таблиця 1).

Було створено унікальні для України аналого-цифрові системи. Серед них - 5-канальні системи заміни зарубіжної реклами для кабельного ТБ «Алігатор-5+» (краща вітчизна розробка у сфері кабельного, супутникового ТВ та широкосмугових послуг – виставка EEBC-2005), система офіційного телерадіомоніторингу для багатоканального приймання, запису, зберігання та автоматизованого аналізу змісту телерадіопрограм (моніторинговий центр Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення).

f2

Фото 2 – Завідувач відділом обчислювальних систем, НТО-210, директор СКТБ «Модуль» (1982-1994 рр.) Моісеєв В’ячеслав Іванович. Завідувач сектором (1982-1989 рр.), відділом (1989-2015) Стейскал Віктор Ярославович. Завідувач сектором (1989-2015), завідувач НТЦ «АЦ-системи» (2015-2022 рр.) Крупельницький Леонід Віталійович.

Основою усіх досягнень інженерів, науковців, які всі ці 40 років досліджували, експериментували, моделювали, виготовляли, впроваджували - була і є висока самовіддача, порядність, відчуття колективізму. Багато зі співробітників, хоч і не всі, потрапили на світлини в цій статті. Молоді й усміхнені, з вірою у свою справу. На жаль, через виснажливу роботу, самовіддачу, небайдужість до життєвих негараздів передчасно покинув нас Віктор Ярославович Стейскал (1958-2019 рр.) - автор багатьох наукових та інженерних рішень, успішний організатор і лідер колективу.

В теперішній час, з 2014 року дослідження та розробки за науковою тематикою продовжуються там, де вони і розпочались 40 років назад – на кафедрі обчислювальної техніки, підрозділом якої тепер є науково-технічний центр «Аналого-цифрові системи" - завідувач якого є к.т.н., доцент Крупельницький Л.В., а науковим керівником – д.т.н., професор Азаров О.Д.  Продовжують працювати над науково-дослідною тематикою співробітники відділу с.н.с. Ольга Тарасова, інженери Володимир Червяков, Людмила Люта. Значна частина вимірювальних приладів, наукового обладнання розміщена в відремонтованій лабораторії 2114.
За останні 5 років виконано 15 госпдоговірних і грантових тематик , 4 великі за обсягом бюджетних НДР
(http://ot.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=838&Itemid=106&lang=uk).
З розробками НТЦ «АЦ-системи» можна детально ознайомитись у електронному каталозі
http://ot.vntu.edu.ua/images/documents/katalogazs-ukr.pdf

f3
Фото 3 – «На виставках» 2005 рік: Позняк Дмитро Юрійович, Білоконь Олег Анатолійович, Крупельницький Леонід Віталійович, Васильєва Тетяна Миколаївна, Люта Людмила Іванівна, Стейскал Віктор Ярославович, 2021 рік: Гапоянц Володимир Геворкович, Вовк Костянтин Миколайович.

f4

Фото 4 - «У відрядженнях: Петергоф-1987, Ялта-2008, Кишинів 2010»: Крупельницький Леонід Віталійович, Левачкова Ірина Сергіївна, Васильєва Тетяна Миколаївна, Позняк Дмитро Юрійович, Стейскал Віктор Ярославович.


Таблиця 1 - Основні розробки.

f9

f5

Фото 5 - 1983-1985 роки. «З перших світлин на відпочинку»: Примаченко Валентина Олександрівна, Маслєннікова Надія Олександрівна ,Черняк Олександр Іванович, Шушляпін Сергій Михайлович, Бондар Володимир Васильович, Борзик Володимир , Ключніков Володимир Петрович, Ковтун Віктор Степанович, Титов Сергій Леонідович, Собчук Людмила Станіславівна, Васильєва Тетяна Миколаївна, Марценюк Валерій Пантелеймонович, Ужвак Юрій Миколайович.

f6

Фото 6 - 1984-1986роки. «Першотравень»: Фролов Геннадій Федорович, …, Білоконь Олег Анатолійович, Плиненко Петро (внизу), Моісеєв В’ячеслав Іванович, Сметана Анатолій Валентинович, Золотарьов Сергій Іванович, Рафалюк Олександр Євгенович, Волков Валерій Петрович, Конючевський Олег.

f7

Фото 7 – 1989-1992рік. Верхній ряд: Стейскал Віктор Ярославович, Білоконь Олег Анатолійович, Герштун Тетяна Олексіівна, Багдасарян Володимир Миколаївич, Скалозуб Віктор Васильович, Крупельницький Леонід Віталійович , Бабарига Олександр Володимирович, Шнайдер Артур Володимирович, Марченко Євгеній Михайлович, Голубев Олександр Петрович, Лисюк Віктор Володимирович, Душко Олег Григорович, Власюк Ірина Петрівна, Качер Ганна Йосипівна, Васильєва Тетяна Миколаївна, Майстришин Володимир Якович, Масленнікова Надія Олександрівна, Станіславська Олена Олександрівна, Коваль Олег Віталійович.

f8

Фото 8 – 2008 рік. Верхній ряд: Позняк Дмитро Юрійович, Білоконь Олег Анатолійович, Черв’яков Володимир Вікторович, Васильєва Тетяна Миколаївна, Круківська Надія Афанасіївна, Качер Ганна Йосипівна, Коваленко Олена Олексіївна, Стейскал Віктор Ярославович (50) , Прибила Юрій Михайлович, Пилипчак Валерій Іванович, Волков Валерій Петрович.  Нижній ряд: Бабарига Олександр Володимирович, Васильська Анжела Миколаївна з Настею, Люта Людмила Іванівна, Крупельницький Леонід Віталійович.

 

Дослідження технологій звукового керування - одна з кращих магістерських кваліфікаційних робіт з «Комп’ютерної інженерії»

Tuesday, 28 December 2021 10:23 Обертюх М. Р.

1 28.12.21

Цьогорічна випускниця кафедри обчислювальної техніки факультету ІТКІ Юліанна Дищук підготувала магістерську кваліфікаційну роботу «Технологія формування та розпізнавання звукових фрагментів і команд в комп’ютерних системах» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».

До своєї мети Юліанна йшла з першого курсу бакалаврату – від базових знань з математики, фізики, через виконання спеціалізованих курсових проектів з «Комп’ютерної електроніки», «Архітектури комп’ютерів», «Інженерії програмного забезпечення», шляхом досліджень акустичних команд в бакалаврському проекті та прикладній тематиці під науковим керівництвом доцента Л.В. Крупельницького.

Юліанна Ігорівна цілеспрямовано проводила експериментальні й теоретичні дослідження з апаратного детектування звукових фрагментів, акустичного кодування й передавання даних, програмного розпізнавання голосових команд. Життєрадісна, сумлінна та ініціативна студентка власноруч створювала електронні пристрої й програмне забезпечення. Виступала зі своїми ідеями й результатами на чотирьох науково-технічних конференціях.

            Наукові результати й практична цінність магістерського дослідження оцінені державною екзаменаційною комісією одним з найвищим балів серед цьогорічних випускників магістратури спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

2 28.12.21

Щиро вітаємо Юліанну та її наукового керівника з відмінними результатами!

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №658/2021

Sunday, 19 December 2021 09:43 Обертюх М. Р.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №658/2021(https://www.president.gov.ua/documents/6582021-40977)

Питання державних стипендій видатним діячам науки

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) постановляю:

1. Призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки:

АЗАРОВУ Олексію Дмитровичу - 1950 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України

НАРИТНИКУ Теодору Миколайовичу - 1946 року народження, кандидатові технічних наук, заслуженому працівникові промисловості України, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки.

2. Внести до Указу Президента України від 11 червня 2021 року № 235 "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки" зміну, виключивши абзац шостий статті 1.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 грудня 2021 року

Олексій Дмитрович Азаров викладає у Вінницькому національному технічному університеті з 1977 року. 

Пройшов шлях від аспіранта, асистента, старшого викладача, доцента кафедри обчислювальної техніки до завідувача кафедри (1988 – 1993 рр.), професора.

З 1995 р. по теперішній час – завідувач кафедри.

Кандидат технічних наук з 1980 р., доктор технічних наук з 1995 р. Отримав вчене звання доцента у 1983 р., професора – у 1998 р.

З вересня 1995 року по 2002 рік, та з 2014 рік по 2020 рік – декан факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії ВНТУ.

З лютого 2002 року – директор Інституту інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії (ІнІТКІ). Відомий фахівець у галузі проектування високоточних швидкодіючих аналого-цифрових і цифро-аналогових перетворювачів з ваговою надлишковістю.

Голова спеціалізованої вченої ради і член ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Вінницькому національному технічному університеті. Головний редактор міжнародного науково-технічного журналу «Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія», член редколегії наукового журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту».

Керує аспірантурою.

В період з 1993 по теперішній час підготував 16 кандидатів наук.

Наукові та науково-методичні результати роботи Азарова О. Д. опубліковано у понад 520 науково-методичних працях, серед яких 13 монографій, 250 патентів, 30 навчально-методичних праць, зокрема, 5 посібників із грифом МОНУ.

 

Перший пішов

Monday, 13 December 2021 00:50 Обертюх М. Р.

6 13.12.21Наказом міністра освіти і науки України за №1290 від 30.11.21 було затверджено рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.007 Вінницького національного технічного університету щодо прийняття рішення про присудження ступеня доктора філософії Гуменюку Роману Сергійовичу з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».

Нагадаємо, 24 вересня 2021року відбувся перший в історії кафедри обчислювальної техніки захист дисертації за програмою підготовки докторів філософії. Аспірант Гуменюк Роман Сергійович під керівництвом професора кафедри ОТ Захарченка Сергія Михайловича вчасно підготував і успішно захистив дисертацію на тему «Методи та засоби оперативного оцінювання відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення з ваговою надлишковістю». Ця робота є продовженням низки дисертаційних робіт, що регулярно готуються в науковій школі професора Азарова О.Д.

7 13.12.21

Дисертаційну роботу слухала і позитивно оцінила поважна комісія у складі професорів ВНТУ, Львівської Політехніки та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Привітаємо Романа Сергійовича та Сергія Михайловича з успіхом та побажаємо їм нових наукових досягнень.

 

Комп’ютерна інженерія – як музика та астрономія !

Monday, 13 December 2021 00:38 Обертюх М. Р.

 1 13.12.21           Наші випускники – люди різні, працюють в різних галузях, навіть, в досить несподіваних. Володимир Закерничний у своєму дипломному проекті “Розробка цифрового програмованого процесора для обробки звукових сигналів”ще зовсім недавно, під керівництвом доцента Крупельницького Л.В., створив цифровий аудіопроцесор, який і демонстрував на захисті. Очевидно, Володимиру найбільш подобались навчальні курси з комп’ютерної електроніки, схемотехніки, програмування мікроконтролерів, цифрової обробки сигналів. А ще – музика, яку не тільки слухав, але й сам створював.


            Питання працевлаштування в класичному сенсі у Володимира Ігоровича не виникало – зміг сам забезпечити себе і роботою, і заробітком від улюбленої справи. Наразі займається розробкою і виготовленням оригінальних професійних музичних пристроїв – звукових процесорів, «прилаштувань», мікшерів. Все це – не звичайні прилади, а індивідуальні, авторські. Навіть на деяких з них – оригінальні «розмальовки», створені художницею-вінничанкою.

2 13.12.21 3 13.12.21

            Та ще є у Володимира і інше захоплення – астрономія. Для багатьох з нас буде великою несподіванкою, що у Вінниці створюють аматорські потужні телескопи на основі сучасних електронних CCD-матриць, з охолодженням і з швидкісним інтерфейсом з комп’ютером. На фото – одна з розробок В.І.Закерничного та вражаючий космічний слайд , знятий ним «просто з балкону» (з сайту http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=37370.0)

4 13.12.21 5 13.12.21

 

День Відкритих дверей на факультеті ІТКІ

Wednesday, 17 November 2021 14:13 Обертюх М. Р.

Щоб приєднатися до відеозустрічі, натисніть посилання https://meet.google.com/etb-euab-gny

Щоб приєднатися з телефону, наберіть номер +1 478-787-6155 і введіть PIN-код 276 776 600#

 

ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ МОЛОДИМ УЧЕНИМ

Wednesday, 17 November 2021 14:10 Обертюх М. Р.

До Всесвітнього дня науки Голова Парламенту України Руслан Стефанчук вручив Премії Верховної Ради України молодим ученим.

Постановою Верховної Ради України від 02 грудня 2020 року №1043-ІХ «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік» присуджено 30 Премій Верховної Ради України 63-м молодим ученим.

Лауреатами Премії Верховної Ради України для молодих учених стали наші колеги — Олександр Васілевський, Сергій Богомолов, Володимир Гарнага та Олександр Кадук за роботу «Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю» за наукового консультування доктора технічних наук, професора ФІТКІ, завідувача кафедри обчислювальної техніки, відмінника освіти України, заслуженого працівника освіти України — Азарова Олексія Дмитровича.

Олександр Васілевський, Сергій Богомолов, Олександр Кадук, Володимир Гарнага

Азаров Олексій Дмитрович

Талановитих науковців нагороджено дипломами та нагрудними знаками.

Вітаємо колег з отриманням Премії Верховної Ради України для молодих учених та бажаємо нових наукових досягнень! Колектив ФІТКІ пишається досягненнями своїх колег!

 

У День університету ректор ВНТУ Віктор Біліченко вручив нагороди викладачам і співробітникам

Wednesday, 27 October 2021 01:59 Обертюх М. Р.

Працівники університету відзначені за ініціативність та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.

Почесною грамотою департаменту гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації нагороджено  к.т.н., доцента нашої кафедри ОТ -  Савицьку Людмилу  Анатоліївну.

img 8584

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 29
StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2023. Department of Computer Engineering.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".