УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна
RSS

Графік презентацій вибіркових дисциплін професійного спрямування кафедри ОТ ОП – Комп’ютерна інженерія, Системне програмування на 2023-2024 н. р.

Monday, 03 April 2023 07:03 Обертюх М. Р.
Курс Групи Дата Час Точка доступу, відповдальний
Бакалаври
1 1,2КІ-22б 07.04.2023 14.15-14.45

https://meet.google.com/skz-tdou-snj

Відповідальний – доц. Тарновський М. Г.

1 1,2СП-22б 07.04.2023 14.15-14.45 https://meet.google.com/skz-tdou-snj Відповідальний – доц. Тарновський М. Г.

3,

1мс

1,2КІ-20б

1КІ-22мс

КІ-22мсз

04.04.2023 14.50-15.20 https://meet.google.com/skz-tdou-snj Відповідальний – доц. Тарновський М. Г.
3 1,2СП-20б 04.04.2023 14.50-15.20 https://meet.google.com/skz-tdou-snj Відповідальний – доц. Тарновський М. Г.
Магістри (заочна форма)
7 1КІ-22мз 04.04.2023 16.00-16.30 https://meet.google.com/skz-tdou-snj Відповідальний – доц. Тарновський М. Г.

 

 

 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР З РОЗГЛЯДУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТАХОВА ОЛЕКСІЯ ЯРОСЛАВОВИЧА

Tuesday, 07 March 2023 06:39 Обертюх М. Р.

24 лютого 2023 року – річниця початку повномасштабної війни, рік нашої Незламності. Незламною залишається також українська наука, яка безупинно розвивається. Попри все, в цей день відбувся науковий семінар з розгляду дисертаційної роботи Олексія Ярославовича Стахова на тему «Метод побудови високопродуктивних АЦП із ваговою надлишковістю» під керівництвом доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри ОТ Олексія Дмитровича Азарова.

Дисертаційну роботу присвячено підвищенню продуктивності як аналого-цифрових перетворювачів (АЦП), побудованих за методом комбінування порозрядного і слідкувального врівноваження з ваговою надлишковістю, що самокалібруються, так і АЦ-систем, до складу яких вони входять.

Дисертаційна робота вирішує такі задачі:

1. Проаналізовано сучасні методи побудови багаторозрядних АЦП, методи підвищення точності АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю, а також методи побудови АЦП комбінованого врівноваження. Це дозволило сформулювати напрям і задачі дослідження.

2. Запропоновано метод високопродуктивного АЦП порозрядно-слідкувального врівноваження з ваговою надлишковістю та виконано вибір базової системи числення, що дозволило покращити швидкодію, точність та продуктивність АЦ перетворення.

3. Подальшого розвитку отримали методи схемно-функціональної організації високолінійних аналогових пристроїв для АЦ-систем на базі на базі високолінійних перетворювачів струм-струм.

4. Подальшого розвитку отримали методи побудови двотактних схемних структур, зокрема: двотактних підсилювачів постійного струму, високолінійних швидкодіючих буферних пристроїв напруги. Це дозволило зменшити похибки лінійності передатної характеристики у 35 разів.

5. Подальшого розвитку отримав метод параметричної компенсації зсуву нуля високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур, що дозволило зменшити загальну похибку перетворення у 5-10 разів.

6. Надано рекомендації з проектування аналогових пристроїв на базі двотактних структур.

7. Досліджено статичні і динамічні характеристики розроблених пристроїв шляхом аналітичних розрахунків і комп’ютерного моделювання.

       070323 2

Ця робота є продовженням низки дисертаційних робіт, що регулярно готуються в науковій школі д.т.н., професора О.Д. Азарова. Дисертаційна робота отримала позитивне оцінку присутніх та рекомендована до подачі до разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».

Вітаємо дисертанта Олексія Ярославовича Стахова та його наукового керівника Олексія Дмитровича Азарова з успішним попереднім захистом та бажаємо нових творчих ідей і звершень!

 

ВНТУ одержав розширену ліцензію “Google Workspace for Education Teaching and Learning”

Tuesday, 07 March 2023 06:35 Обертюх М. Р.

070323 1

Компанія Google надала нашому університету ліцензію “Google Workspace for Education Teaching and Learning” на наступні шість місяців до серпня 2023 року.

Ліцензія “Google Workspace for Education Teaching and Learning” пропонує нові розширені можливості, навчальні інструменти і функції, а саме:

Надає можливість запису відеоконференцій для створення навчального контенту у відеоформаті. Дозволяє брати участь у відеоконференції до 250 користувачів (існуюча зараз базова ліцензія обмежує кількість учасників зустрічі до 100 користувачів). Надсилає організатору відеозустрічі протокол з інформацією про таймінг роботи кожного учасника. Підтримує технологію стрімінгу для прямої трансляції відео в режимі реального часу за участі до 10000 учасників відеозустрічі в домені vntu.edu.ua з використанням Google Meet. Забезпечує вищу якість звуку відеоконференцій за рахунок поглинання сторонніх шумів.

Ця ліцензія активується індивідуально для кожного користувача.

 

Отримання сертифікату по закінченню курсу вебінарів від лектора University of Bielsko-Biała, Poland

Monday, 06 March 2023 12:17 Обертюх М. Р.

Шановні слухачі вебінарів! Для отримання сертифікату про їх відвідування в межах академічної мобільності студентів та зарахування підвищення кваліфікації викладачів (1 кредит), Вам потрібно надати свої коректні персональні дані та дати не менше 50% правильних відповідей на тестові запитання, сформовані за матеріалами вебінарів.

Лектор вебінарів – Ruslan SHEVCHUK, Ph.D., Associated Professor, Department of Computer Science and Automatics, University of Bielsko-Biała, Poland

Посилання на вебінари:

“Non-Functional Security Requirements in Software Development”

“Data protection and security in the digital workplace”

“Best practices for secure SDLC”

Посилання на опитування: https://forms.gle/9GwsgSkLapWFQ5i6A

Кінцевий термін тестування – 7 березня 2023 року.

 

Оновлені сертифікати вибіркових дисциплін кафедри ОТ

Sunday, 26 February 2023 22:43 Обертюх М. Р.

Цьогоріч кафедрою ОТ оновлено дизайн сертифікатів, які видаються здобувачам вищої освіти, що закінчили відповідні сертифікатні програми вибіркових дисциплін кафедри. Активну участь у розробці нових зразків сертифікатів взяли декан ФІТКІ Світлана Кирилащук, доценти Леонід Крупельницький, Андрій Кожемяко, студентка 2 курсу Аліна Вовковинська та магістрантка Наталя Колесникова.

 270223

Кафедра обчислювальної техніки пропонує всім здобувачам освіти ВНТУ можливість обрати комплексні набори вибіркових дисциплін у вигляді сертифікатних програм бакалаврату :

КІ-1 «Комп’ютерні системи»,

КІ-2 «Комп’ютерні технології»,

КІ-3 «Інженерія комп’ютерних систем» ,

КІ-4 «Інтегровані комп’ютерні технології»

http://ot.vntu.edu.ua/images/documents/sait/vk_ki-b.pdf .

СП-1 «Системні програмно-апаратні засоби»,

СП-2 «Технології системного програмування»,

СП-3 «Інженерія системного програмування»,

СП-4 «Інтегровані системні технології»

http://ot.vntu.edu.ua/images/documents/sait/vk_sp-b.pdf.

Магістранти можуть обрати серед сертифікатних програм:

КІ-1М «Проектування сучасних комп'ютерних систем» та

КІ-2М «Інноваційні технології комп'ютерних мереж»

http://ot.vntu.edu.ua/images/documents/sait/vk_ki-m.pdf.

Завантажити бланки сертифікатів для друку можна на сайті кафедри ОТ за посиланнями:

http://ot.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=940&Itemid=163&lang=uk

http://ot.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=941&Itemid=164&lang=uk

http://ot.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=958&Itemid=165&lang=uk

Перевірити достовірність виданого сертифіката за його номером і датою видачі можна, звернувшись листом на e-mail кафедри ОТ:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Готуємо комп’ютерних фахівців разом з НУ “Львівська політехніка”

Tuesday, 21 February 2023 23:38 Обертюх М. Р.

Видавництво Львівської Політехніки протягом всього трьох років видало вже другий, спільний з ВНТУ навчальний посібник з комп’ютерних мереж. Попередній, «Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO», вийшов в 2021-му році.

Новий навчальний посібник https://vlp.com.ua/node/20708 містить теоретичний і практичний матеріал, присвячений сучасним технологіям локальних та розподілених комп’ютерних мереж, що допомагає формуванню ґрунтовних знань в цій галузі.

1 220223

Систематично викладено основи курсу «Комп’ютерні мережі» для спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Особливу увагу приділено принципам організації та функціонування комп’ютерних мереж. Висвітлено питання використання мережевих сервісів, характеристик середовища передавання даних, еталонної моделі взаємодії відкритих систем, мережевих топологій, методів передавання даних та доступу до середовища передавання. Детально розглянуті питання адресації та маршрутизації в локальних мережах та мережі Internet.

Вітаємо авторів проф. обчислювальної техніки ВНТУ Сергія Захарченка та доц. безпеки інформаційних технологій НУ “Львівська політехніка” Тетяну Коробнейнікову і бажаємо подальших творчих успіхів.

 

День відкритих дверей ФІТКІ

Monday, 20 February 2023 17:21 Обертюх М. Р.
Шановні абітурієнти, їх батьки і наставники! А також, усі, хто цікавиться навчанням в ІТ-галузі!
Запрошуємо Вас на День відкритих дверей Факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету.
Вас чекає зустріч із представниками випускових кафедр нашого факультету, які детально розкажуть про наші спеціальності, а також обговоримо актуальні питання Вступної кампанії 2023.
Захід відбудеться 22 лютого 2023 року (в середу) о 16:30* засобами електронної платформи Google Meet онлайн за посиланням https://meet.google.com/dqr-ffxi-sxr
Будемо раді на зустріч!
*У випадку оголошення сигналу "Повітряна тривога", захід відбудеться після завершення небезпеки.

200223

 

ФІТКІ на зустрічі із Вінницьким технічним фаховим коледжом

Thursday, 26 January 2023 17:37 Обертюх М. Р.

Випускники 2023 року Вінницького технічного фахового коледжу Комп’ютерного відділення запросили ФІТКІ та кафедру ОТ на профорієнтаційну зустріч.

Презентацію спеціальності “Комп’ютерна інженерія”, на яку проводиться набір вступників на базі диплома молодшого спеціаліста провів завідувач кафедрою, професор Азаров Олексій Дмитрович та к.т.н., професор кафедри ОТ Захарченко Сергій Михайлович.

Студенти цікавляться навчанням на спеціальності, яка спрямована на дослідження, розробку, впровадження сучасних комп’ютерних апаратно-програмних методів та засобів; проектування й адміністрування комп’ютерних мереж та систем, систем керування базами даних, Web-систем; розробку системного і прикладного програмного забезпечення сучасними мовами і технологіями проектування.

Багато випускників ВТФК та ВНТУ, в майбутньому, працюють програмістами, веб-програмістами, аналітиками, інженерами ЕОМ, адміністраторами, системними програмістами та інтеграторами, в українських та міжнародних ІТ-організаціях, а також мають власні компанії, що займаються розробкою комп’ютерних систем та мереж і відповідного програмного забезпечення.

 

Студенти ФІТКІ прослухали низку лекцій від іноземних викладачів

Tuesday, 24 January 2023 16:41 Обертюх М. Р.

Курс лекцій в рамках академічної мобільності студентів ВНТУ ФІТКІ від професора Польського університету Бєльсько-Бяла продовжується!

Тема наступної лекції – “Best practices for secure SDLC”. До перегляду в Youtube

Після завершення циклу лекцій буде підготовлено тестування за темами та сертифікати міжнародного зразка тим, хто його пройде. Це буде зараховано, як міжнародне стажування.

Попередні лекції:

 

Сесія в умовах воєнного стану

Sunday, 22 January 2023 09:51 Обертюх М. Р.

Для студентів ВНТУ спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», освітніх програм “Системне програмування” та “Комп’ютерна інженерія”, викладачів випускової кафедри обчислювальної техніки ця сесія є непростою. Складно було пройти весь навчальний курс осіннього семестру 2022-2023 навчального року.

Спочатку, з жовтня - очна форма навчання, аудиторні заняття, лабораторні роботи, живе спілкування. Тривоги, укриття… А далі, з грудня – вимушений перехід на дистанційну форму навчання, проблеми з електрикою і Інтернет-зв’язком. Переривання і перенесення занять…

Тим цінніше отримувати хороші бали з дисциплін, знання яких точно потрібні вже тепер і знадобляться при захисті Вітчизни - нашої України. Серед таких базових дисциплін - «Комп’ютерна електроніка» на другому курсі бакалаврату. В цьому семестрі дисципліну викладає доцент Л.В. Крупельницький, а у весняному – лекції читатиме професор О.Д. Азаров. Наразі студенти виконали 7 лабораторних робіт (4 з них – в аудиторії), здали 2 модульні контрольні роботи. Основний акцент – живе спілкування, усні відповіді, розв’язання задач.

В наступному семестрі студентів чекає ще й курсовий проект, до якого вже почалася підготовка. Багато обрали спеціалізовану тематику, направлену на розробку, виготовлення й дослідження власного електронного пристрою. Будемо намагатися добитися поставлених цілей та виконати розроблені технічні завдання!

            На фото – студенти групи 1КІ-21б на заняттях з «Комп’ютерної електроніки» - в аудиторії та під час дистанційного заліка.

 auditoria1ki21b

 zalik1ki21b

Бажаємо нашим студентам і викладачам хороших результатів навчання, Перемоги та Миру!

 

50-річчя кафедри обчислювальної техніки

Friday, 30 December 2022 13:07 Обертюх М. Р.

Кафедрі обчислювальної техніки – 50 років. З погляду історії світу не так й вже багато, з погляду життя однієї людини – майже все свідоме життя. За цей час відбулось багато подій, знаменних і буденних, змінились уклади нашого життя, виникли нові ідеї і створені нові споруди, прилади, засоби. І було б свято у всіх, хто мав відношення до цієї дати. Але є війна, і все змінилося. І тому констатуємо те, що є на теперішній час. Початок, становлення та погляд у майбутнє. Отже, факти розвитку кафедри ОТ.

Основу для створення кафедри обчислювальної техніки було закладено у 1970 році, коли у Вінницькому політехнічному інституту було оголошено перший набір студентів на спеціальність «Електронні обчислювальні машини». Для підготовки фахівців по новій спеціальності у вересні 1972 року на базі кафедри «Електронних приладів» було створено нову кафедру, яка отримала назву «Обчислювальної техніки». Виконувати обов'язки завідувача було покладено на к.т.н., доцента Деля В.Д. Першими викладачами кафедри були Кожем'яко В.П., Пєтух А.М., Квітка М.А., Рудомін Г.А. Пізніше до них приєднались к.т.н. Данилюк Ю.С, к.т.н. БайдаМ.П., Головань Т.В., Грабчак О.В., Ільницький М.П., ЗадорожнийВ.К., Очкуров М.А., Смольков Є. О. та ін. 

1 30.12.22

Викладачі кафедри ОТ (1977 р.)

Верхній ряд: Кожем’яко В. П., Грабчак О. В., Байда М. П., Обідник Д. Т.

Нижній ряд: Очкуров М. А., Задорожний В. К., Стахов О. П., ЛіхтціндерБ.Я., Пєтух А. М.

У подальшому викладачами кафедри ОТ стали випускники спеціальності «Електронні обчислювальні машини» 70-80-х років: ОбідникД.Т., Кондратенко Н.Р., Черняк О.І., Семеренко В.П., ГороховськийО.І., Панич Н.М., Сілагін О.В., Тарасова О.М., Біліченко Н.О. та інші.

У 1977 році із м. Таганрогу прибув за запрошенням керівництва ВПІ д.т.н. Стахов О.П. разом із своїми аспірантами Азаровим О.Д., ЛужецькимВ.А. та Соляниченком М. О.

2 30.12.22

Аспіранти кафедри ОТ(1977 р.)Азаров О. Д., Лужецький В. А. – теперішні завідувачі кафедр обчислювальної техніки та захисту інформації

Кафедру очолювали:

з вересня 1972 р. по червень 1976 року к.т.н., доцент Дель В.Д.;

з червня 1976 року по лютий 1977 року к.т.н., доцент Ліхтциндер Б.Я.;

з лютого 1977 року по грудень 1977 року к.т.н., доцент Данилюк Ю.С;

з грудня 1977 року по листопад 1988 року д.т.н., професор Стахов О.П.;

з листопада 1988 року по травень 1993 року к.т.н., доцент Азаров О.Д.;

з травня 1993 по червень 1995 року д.т.н., професор Байда М.П.;

з червня 1995 року по лютий 2015 року д.т.н., професор Азаров О. Д.;

з лютого 2015 року по січень 2016 року к.т.н., доцент Гороховський О. І.;

з січня 2016 року по квітень 2016 року к.т.н., доцент Крупельницький Л. В.;

з квітня 2016 року по квітень 2019 року д.т.н., професор Мартинюк Т. Б.;

з квітня 2019 року по теперішній час д.т.н., професор Азаров О. Д.

На кафедрі ОТ захищено 6 докторських дисертацій (Ліхтциндер Б. Я. (1979 р.), Кожем’яко В. П. (1989 р.), Пєтух А.М. (1992 р.), Азаров О. Д. (1995р.), Лужецький В. А. (2004 р.), Перевозніков С. І. (2006 р.)) та більше 50 кандидатських дисертацій.

Вагомий вклад у становлення наукової школи кафедри вніс д.т.н., професор Стахов О. П. Під його керівництвом на кафедрі було створено новий науковий напрям у розвитку обчислювальної техніки – нові системи числення, засновані на числах Фібоначчі та золотій пропорції. Професор Стахов О. П. підготував біля 30 кандидатів наук та 4 доктори наук, два із яких зараз є завідувачами кафедр: обчислювальної техніки (д.т.н,, проф. Азаров О. Д.) та захисту інформації (д.т.н., проф. Лужецький В. А.).

Із початку створення кафедри викладачами підготовлено понад 3000 спеціалістів, у тому числі більше 200 для 36 зарубіжних країн. На кафедрі велася та ведеться підготовка спеціалістів для країн далекого зарубіжжя. В різний час тут навчалися студенти з Анголи, Бангладеш, Болівії, Гвінеї, Еквадору, Індії, Йемену, Йорданії, Камеруну, Кенії, Китаю, Колумбії, Конго, Лівану, Мозамбіку, Сенегалу, Сирії, Судану, Шрі-Ланки та інших країн.

Високий кадровий і науковий потенціал кафедри ОТ дав змогу на її базі взяти участь у створені ще 5 кафедр: автоматизованих систем управління (1977 р., тепер комп’ютерних систем управління), проектування комп'ютерної техніки (1985 р., яка із часом після ряду змін ввійшла до складу кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем), програмного забезпечення (1989 р.), інтелектуальних систем (1995 р., тепер комп’ютерних наук), захисту інформації (2002 р.).

В 1982 році на базі науково-дослідної частини кафедри створено відділ обчислювальних систем СКТБ «Модуль», який очолили викладачі кафедри Моісеєв В.І., Марценюк В.П., Стейскал В.Я. Сьогодні цей відділ трансформувався в науково-технічний центр «Аналого-цифрові системи» і входить у структуру кафедри. Статтю про 40-річчя цього підрозділу можна почитати на нашому сайті в новинах за лютий 2022 року.

Кафедра обчислювальної техніки функціонує в структурі факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії і випускає бакалаврів, магістрів та докторів філософії зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

У 2022-2023 навчальному році на кафедрі ОТ працюють 19 штатних викладачів та 6 сумісників. Серед них - 4 професори, 16 доцентів, 4 старших викладачі та 1 асистент. 15 викладачів кафедри є випускниками кафедри обчислювальної техніки.

 

3 30.12.22

Викладачі та співробітники кафедри ОТ в 2020 році

На кафедрі обчислювальної техніки ведеться активна наукова робота та підготовка кадрів найвищої наукової кваліфікації. Загальним напрямком наукової роботи на кафедрі ОТ є «Високопродуктивні, відмовостійкі інформаційно-вимірювальні комплекси і пристрої на основі систем числення з ваговою надлишковістю» (керівник д.т.н., проф. Азаров О.Д.). На теперішній час під керівництвом професора О.Д. Азарова підготовлено 19 кандидатів наук (один з яких — іноземний громадянин). Він є автором понад 600 наукових праць, серед яких близько 350 винаходів, у тому числі 11 закордонних патентів, зокрема, США, Великобританії, Канади , Німеччини і Франції, а також 17 навчальних посібників, серед яких 10 мають гриф МОНУ, крім того один підручник з грифом МОНУ. Цей доробок також нараховує близько 200 наукових статей з теми наукового напрямку, 15 з яких входять до науково-метричної бази Scopus (h-індекс — 8), а 17 до науково-метричної бази Web of Science (h-індекс — 3). Крім того в науково-метричній базі Google Scholar статті з його участю цитуються 1108 разів із h-індексом — 15 і i10-індексом — 33. Результати досліджень широко використовуються в навчальному процесі.

На кафедрі видано більше 50 навчальних посібників, більше 20 монографій, одержано більше як 350 авторських свідоцтв на винахід та більше 70 патентів.

За останні 5 років студентами кафедри разом із викладачами було опубліковано більше 200 наукових праць, отримано більше 25 патентів на винахід та свідоцтв на інтелектуальну власність на комп’ютерні програми та зроблено більше 200 виступів на науково-технічних конференціях.

До навчального процесу на кафедрі ОТ залучено мережеву академію корпорацій Cisco Systems та Miсrosoft. Кафедра співпрацює із фірмами ЕПАМ СИСТЕМЗ, ONSEO, 4ХайТек, Infopuls, Делфі Софтвер, ВІН ІНТЕРАКТІВ, Ліана, МАЙТЕК ПЛЮС.

Кафедру ОТ обладнано сучасною навчально-лабораторною базою. До її складу входять:

¾     лабораторія комп’ютерної електроніки та комп’ютерної схемотехніки;

¾     лабораторія комп’ютерних систем і мереж;

¾     лабораторія автоматизації проектування засобів обчислювальної техніки;

¾     лабораторія програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки;

¾     лабораторія науково-технічного центру «Аналого-цифрові системи».

Випускники кафедри працюють на багатьох підприємствах, фірмах та організаціях м. Вінниці та областей України, а також за кордоном.

Через складну ситуацію в нашій країні святкування, про яке можна було помріяти, перенесено до нашої Перемоги. Але усім, хто пов’язав своє життя та роботу із кафедрою обчислювальної техніки, бажаємо стійкості, незламності духу та наполегливості у досягненні своєї мети! Бажаємо нових творчих досягнень, успіхів у викладацькій і науковій роботі та нових звершень у житті!

Вітаємо колектив кафедри, студентів та випускників з такою прекрасною датою – 50-річчям! Бажаємо творчого натхнення, досягнення нових наукових звершень, подальшого процвітання та миру нам усім!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 29
StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2023. Department of Computer Engineering.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".